31 december 2015

Bas Thijs: vluchtelingen zijn gratis, kijk maar (naar het plaatje), I

De vluchtelingencrisis heeft een grote kans net zo’n crisis te worden als 30 jaar geleden de oliecrisis: als de vluchtelingenstroom aanhoudt, dreigt er massawerkloosheid. Zoiets schreef ik eerder in De Volkskrant, maar op de website Sargasso schreef een zekere Okto over mijn stukje: “Het valt op dat er in het hele artikel geen getal genoemd wordt. Lekker fact-free en getallenloos angsten voeden.” Hij wil cijfers. Nu bleek dat een paar weken eerder op Sargasso een stuk van Bas Thijs was gepubliceerd, dat wel cijfers bevatte en dat al onze angsten (kennelijk) moest wegnemen. Asielzoekers kosten helemaal niets, zo was de suggestie. Als je officiële statistieken gebruikt vallen de kosten van vluchtelingen helemaal weg (zie plaatje). O ja? Bij mij riep de hele exercitie van Thijs alleen maar het bekende cliché over statistiek op. Mag ik ook eens een suggestieve berekening uitvoeren (die jongens en meisjes op Sargasso zijn daar immers dol op). Wij gaan kijken naar de kosten van de bijstand aan de niet Westerse allochtonen (Turken, Marokkanen, Irakezen, Somaliërs, enz., maar Surinamers en Antillianen dan weer uitgezonderd, die zijn mij toch te veel ‘autochtone’ Nederlanders). Die allochtonen zijn natuurlijk niet noodzakelijk allemaal vluchtelingen, maar ze waren eens immigranten, zoals de huidige vluchtelingen ook immigranten zijn en zullen blijven. Dus, door aan die groep te spiegelen kunnen we een idee krijgen van de toekomstige kosten van de huidige vluchtelingen. Inmiddels weten we hoeveel vluchtelingen er van PvdA-fractieleider Diederik Samson het land binnen mogen komen, namelijk 200.000. We gaan er vanuit dat 20% daarvan op de duur afhankelijk zal zijn van een bijstandsuitkering. Dat is genereus: van de Irakezen, die momenteel in Nederland zijn, krijgt 37% bijstand, van de Somaliërs is dat zelfs 53%,zie hier, tabel 1). Het aantal bijstandontvangers onder de niet Westerse allochtonen krijgen we door de percentages in de genoemde tabel toe te passen op de aantallen in deze CBS-publicatie, blz. 26. De kosten krijgen we door de aantallen bijstandsontvangers te vermenigvuldigen met het gemiddelde nettobedrag (ongeveer 12.000 euro, de brutobedragen zijn uiteraard hoger). Hier beneden staat het resultaat. Houdt die getallen en bedragen in gedachten, want we komen er op terug.

In de bijstand:
‘Vroegere’ migranten:
Turken                                                        40.000
Marokkanen                                               56.000
Overige (20% van 731.000)                     140.000
Totaal migranten                                      236.000
‘Huidige’ vluchtelingen:
20% van 200.000 (Samson-norm)             40.000
Totaal bijstand                                         276.000

Totale kosten:  276.0000 x 12.000 € = 3,3 mrd €.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten