17 oktober 2015

Paul Romer (topeconoom): wetenschap is consensus, II

Paul Romer, de bedenker van de endogene-groeitheorie, wil dat wetenschap tot consensus leidt. Tegenstellingen, dat is iets voor de politiek, schrijft hij. Daar gebruikt men suggestieve of dubbelzinnige woorden om die tegenstellingen tussen partijen te overdrijven. Helaas voor Romer heeft de wetenschap altijd vol gezeten met tegenstellingen. Zo heeft Albert Einstein nooit het onzekerheidsprincipe van Werner Heisenberg omarmd en vond hij de kwantummechanica een theorie die niet een volledige beschrijving van de realiteit kon geven. Dat is dan nog in de natuurkunde, een vak waarbij men mag hopen dat experimenten vroeg of laat de juistheid of de onjuistheid van een hypothese (het Higgsdeeltje) kan aantonen. In de economie zijn dergelijke beslissende experimenten ondenkbaar. Dat geldt zeker in het oorspronkelijke vakgebied van Paul Romer, de endogene-groeitheorie. Volgens Paul Krugman probeert deze theorie wat onmeetbaar is te relateren aan iets anders wat ook al onmeetbaar is. Economen probeerden allerlei ingewikkelde testen te verzinnen, maar, zoals Keynes al zei, dergelijke testen leiden niet tot een algemene conclusie, maar hoogstens tot een conclusie die alleen maar dan en daar geldig kon zijn. Kortom, of en in welke vorm de endogene-groeitheorie waar is, is een zaak van smaak en niet van empirisch bewijs. Het is daarom vreemd dat Romer andere papers op het gebied van de groeitheorie afdoet als voorbeelden van het bedrijven van academische politiek, “waarschijnlijk omdat de desbetreffende wetenschappers het wetenschappelijke debat dreigden te verliezen”. Als een theorie logisch consistent is en intu├»tief waar zou kunnen zijn, kan die theorie een plaatsje onder de academisch economische zon krijgen. Want behalve dat nooit overtuigend valt aan te tonen dat een theorie waar zou kunnen zijn, kan er ook nooit aangetoond worden dat een theorie onwaar is. Een economische theorie raakt nooit in diskrediet. Zelfs Ricardiaanse theorie├źn uit de vroege 19de eeuw worden zo nu en dan van stal gehaald (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten