22 oktober 2015

Paul Romer (topeconoom): de taal van de wetenschap zit ook in de data

Volgens Paul Romer kan een economische theorie niet ‘goed’ zijn als (naar zijn smaak) de wiskunde niet een duidelijk verband heeft met waarneembare verschijnselen. Romer zelf geeft een voorbeeld van hoe het wel moet. Hij verwijst naar een beroemd artikel van econoom Robert Solow uit 1956 dat de start van de neoklassieke groeitheorie genoemd kan worden. In dat artikel werd voor het eerst een modelmatige beschrijving gegeven van economische groei. Solow maakte gebruik van de abstractie dat een economie goederen en diensten produceert met twee productiefactoren, namelijk arbeid en kapitaal. Wat arbeid is kunnen we ons nog enigszins voorstellen, maar wat kapitaal is, is wat moeilijker voorstelbaar. We laten Romer zelf aan het woord: “Solow beeldde kapitaal af op een variabele in zijn wiskundige vergelijkingen en op gegevens van de nationale rekeningen en objecten zoals machines en gebouwen die men direct zou kunnen waarnemen.” Romer bedoelt te zeggen dat Solow gebruik maakte van een abstracte variabele, namelijk kapitaal, maar kapitaal kun je aflezen uit de nationale rekeningen en je kunt kapitaal ook nog waarnemen. Dus dan ben je, wetenschappelijk, goed bezig, Althans, volgens Romer, maar er zitten hier heel veel adders onder het gras en ik ben zeker niet de eerste die er een paar bij de staart grijpt. Kapitaal kun je waarnemen, zegt Romer. Zeker, machines en gebouwen kun je waarnemen, maar dan weet je nog steeds niet wat kapitaal is. Kapitaal is een abstractie die op een of andere manier verband houdt met materiële zaken die bij de productie gebruikt worden. Het is een hele toer om van al die materiële zaken die in een land aanwezig zijn (bedrijfsauto’s, laptops, machines, kantoormeubilair, etc.) naar een enkele meting van kapitaal voor het hele land te gaan. Probeer maar eens een laptop, een vrachtauto (=2) en een kantoorkruk en een bureau (=2) op te tellen. Het resultaat kan best 5 zijn. (wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten