25 oktober 2015

Diederik Samson (PvdA): Goed voor vluchteling, slecht voor achterban

Waarom was de massa-immigratie in de VS eind 19e eeuw goed voor de welvaart in dat land? Omdat er veel ongebruikt land was dat bewerkt zou kunnen worden door de immigranten. Land was toen nog een belangrijk kapitaalgoed dat in overvloed aanwezig was en (land)arbeiders waren schaars. Immigranten zaten elkaar en de al aanwezige Amerikanen niet in de weg; alleen indianen hadden last van ze. En waarom sloot de VS ergens in de jaren 20 de grenzen? Omdat kapitaal (land) er niet langer in overvloed was en aangezien immigranten zelf geen kapitaal meenemen, zou er een concurrentiestrijd tussen immigranten en de gevestigde Amerikanen kunnen komen. De vluchtelingen die nu op dit moment West Europa overstromen, brengen ook geen kapitaal mee en ook geen vaardigheden waar grote behoefte aan is. Op zijn best nemen ze volop laag of middelbaar geschoolde kennis met zich mee. Daar hebben we al te veel van. Er komt dus een concurrentiestrijd tussen lager en middelbaar geschoolde Nederlanders en asielzoekers. Dat is dan als de asielzoekers zo ge├»ntegreerd zijn dat ze zich snel op de arbeidsmarkt kunnen melden. Anders moeten ze met de inactieve Nederlanders uit de welvaartspot mee-eten. Die pot wordt niet groter. Dus, laag- of middelbaar geschoolde Nederlanders zullen de aanwezigheid van vluchtelingen voelen in de vorm van lagere uitkeringen dan wel lagere lonen. Diezelfde Nederlanders vormen traditiegetrouw de achterban van de PvdA. Sommigen denken dat de PvdA vooral partijleiders kiezen die in staat zijn een rood masker op te zetten. Type Diederik Samson: roepen dat je de zwakkeren in de samenleving wil helpen, maar ze dan in de praktijk in de steek laten. Gisteren een groot interview met Samson in De Volkskrant over vluchtelingen. Het bevestigde het beeld (wordt vervolgd). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten