25 september 2015

Ron Kretzschmar: “de markt werkt niet perfect; dus de neoklassieke economie is fout”

Er zijn veel simplistische opvattingen onder de bestrijders van de neoklassieke economie over wat economische wetenschap feitelijk is. Ron Kretzschmar, bijvoorbeeld wijst op “de blinde vlekken van de economische wetenschap die slechts oog heeft voor het rationele wiskundige model en een perfect werkende markt die keer op keer tot crises leiden.” Helaas, deze ene zin wemelt van de fouten. Ten eerste, een wiskundig model klopt (is logisch) of het klopt niet, maar rationeel is een model niet. Dat kunnen mensen zijn, maar vaak zijn ze het ook niet. Ten tweede, de economische wetenschap heeft niet alleen maar oog voor wiskundige modellen. Kijk naar Thomas Piketty, een vertegenwoordiger (tegen wil en dank) van de neo-klassieke economie, zie hier, maar het wiskundig model zit in zijn boek kundig verstopt onder interessante uitweidingen over de landadel in de 18e eeuw, de inkomens van hedendaagse managers (gelijk aan hun marginaal product = neo-klasssieke vraag), enz. Of, kijk naar Joe Stiglitz, neo-klassiek econoom met baanbrekende artikelen over beperkte informatie en verzekeringen, maar die ook boeken heeft geschreven over ongelijkheid in de wereld. Ten derde, de markt wordt door maar weinig economen als een perfect instituut gezien. Zelfs Paul Samuelson, de neoklassieke econoom bij uitstek en postuum uitgekotst door mensen als Nassim Taleb en Daniel Kahneman, heeft prachtige (maar, mind you, puur neoklassieke) beschrijvingen gegeven van markten die niet werken. Deze beschrijving, bijvoorbeeld, over de onmogelijkheid van intertemporele ruil. Ten vierde, we zouden willen dat het waar was dat markten “keer op keer tot crises leiden”. Dan zouden die crises tenminste beter voorspeld kunnen worden. Kortom, zou Ron Kretzschmar eerst een paar dagen willen nadenken voor hij een zin over de economische wetenschap op het net zet?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten