22 september 2015

Pieter Gautier: “Luyendijk? Das koffie drinken met bankiers”

De vraag of de denkwijze van de neoklassieke economie failliet is, houdt kennelijk heel veel mensen bezig. Mij niet in het minst, maar bijvoorbeeld ook deze jongeman die hier wijst op “de blinde vlekken van de economische wetenschap die slechts oog heeft voor het rationele wiskundige model en een perfect werkende markt die keer op keer tot crises leiden.” Het gaat over Pieter Gautier die in Buitenhof de neoklassieke economie verdedigde. Hij deed dat niet heel erg sterk, maar dat kwam ook omdat de argumenten van zijn opponenten al evenmin sterk waren. Wat echter vooral opvalt is dat de jongeman zo beledigd is omdat Gautier het “belangrijke” boek ‘Dit kan niet waar zijn’ van Joris Luyendijk afdoet als “koffie drinken met wat bankiers”, terwijl Gautier het boek niet blijkt gelezen te hebben. Dat kan! Ik zou namelijk hetzelfde gezegd hebben. Ik had het boek tot en met bladzijde 30 gelezen en concludeerde toen ook dat het om wat particuliere meningen van bankiers ging. Eenzelfde soort boek kun je over heel veel bedrijfstakken schrijven, bijvoorbeeld mijn bedrijfstak, de universitaire wereld. Zo zijn er op universiteiten toponderzoekers te vinden (‘front office’ in Luyendijk’s terminologie) die weigeren studenten te begeleiden, want dat is beneden hun waardigheid. Studenten bedienen laten ze liever over aan de mindere onderzoekers (‘back office’), die dan ook minder betaald krijgen. Inmiddels kan de onderzoekgroep van de toponderzoekers in financiële problemen komen door de supersalarissen van de toppers, en dus moet het ‘middle office’ er maar uit en kan de back office de rommel opruimen. Zoiets, dus. Wat leren we dus van Luyendijk? Dat er goede en slechte mensen zijn. Dat wisten we al en Pieter Gautier ook. Daar hoeft hij zich echt niet voor te verontschuldigen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten