09 september 2015

Ewald Engelen: “gadverdamme” Slot

Nederland is een eenheidsstaat. Gemeenten en provincies hebben daarin weinig eigen bevoegdheden. Het eigen belastinggebied van de lagere overheden stelt bijvoorbeeld niet veel voor, maar er is in Nederland niemand die daar veel problemen mee heeft. Demonstraties van burgers voor meer beleidsvrijheid van hun gemeente zullen we niet zo gauw zien. Zo zal er ook niet geprotesteerd worden door burgers als hun gemeente er een financiële janboel van heeft gemaakt en op grond van artikel 12 (van de financiële-verhoudingswet) onder financiële curatele gesteld wordt door het rijk. Een gemeente met de artikel 12 status krijgt extra geld in ruil voor een streng financieel toezicht. Dat is een voor de hand liggende ruil, want de Nederlandse belastingbetaler draait uiteindelijk op voor de financiële problemen van een artikel 12 gemeente. Het zal dan ook weinig indruk maken als het college van B&W van zo’n gemeente met gemeenteraadsverkiezingen zou dreigen om de vorm van de financiële hulp bij zijn gemeente aan de burger voor te leggen. Het is graag, of niet. Hoe anders is dat in de EU. We zagen al dat de EU geen federatie is (laat staan een eenheidsstaat), maar soms toch doet alsof ze een federatie is, gezien de invoering van het ESM (steunfonds voor zwakke landen), het stabiliteitspact, de bankenunie, enz.. Niemand weet wie er eigenlijk de baas is over die regelingen en niemand weet wie er op toeziet dat landen zich aan de regels houden. In een ingezonden stuk in De Volkskrant verzuchtte ik dan ook dat EU-lidstaten die financiële hulp van de EU ontvangen ook onder een soort artikel 12 regel zouden moeten vallen. Ewald Engelen reageerde met bijgaande twitter (en ik ontving zelfs een doodsbedreiging!!). Hij wil kennelijk liever dat Griekenland een disfunctionerende staat blijft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten