16 september 2015

Coen Teulings (v/h CPB): De kiezer wil bezuinigen

Coen Teulings, de vorige directeur van het CPB (naar wie sommigen nog wel eens terug verlangen), mocht in die functie natuurlijk zijn eigen mening niet geven. Tussen de regels door was het duidelijk dat hij, enige tijd na het begin van de kredietcrisis, tegen een stringent bezuinigingsbeleid was. Wanneer zijn voorkeur voor een meer expansief beleid begon, valt niet precies te zeggen. Er waren genoeg economen die, zelfs nadat de vraag in de economie flink was ingezakt, nog lange tijd dachten dat de overheidsschuld op orde gebracht moest worden (Bas Jacobs bijvoorbeeld, die in 2010 nog vond dat de regering 60 miljard per jaar zou moeten bezuinigen). Dus, Coen Teulings kan ook wel een tik van die molen gehad hebben, maar op een gegeven moment was hij genezen. Dat gold niet voor het ambtenarenclubje, de Studiegroep Begrotingsruimte, waar hij q.q. inzat. In de NRC meldt hij vandaag dat deze club (die een analyse maakt van de stand van de openbare financiĆ«n en een advies geeft over het wenselijke beleid) zelfs nog in 2012 strenge bezuinigingen bij voorbaat wenselijk vond. Wenselijker nog, aldus Coen Teulings, dan een onafhankelijke analyse, want, zo verklapt Teulings, de studiegroep zag politici als mensen met een gat in hun hand. Onzin, zegt Teulings nu tegen zijn voormalige clubgenoten, als de kiezer wil bezuinigen, dan wil de politicus dat ook. En er is bezuinigd door de kabinetten Rutte I en II, dus: de kiezer wilde bezuinigen. QED. Het lijkt me dat Teulings hier een logische redeneerfout maakt. Ik hou het er op dat politici niet willen bezuinigen als het moet en kan (“als de zon schijnt moet je je dak repareren”) en pas gaan bezuinigen als het eigenlijk te laat en in ieder geval schadelijk is. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten