31 augustus 2015

Ewald Engelen: "Gadverdamme", I

Of Ewald Engelen denkt dat Griekenland wel of niet een onhoudbare overheidsschuld heeft, is mij niet duidelijk. In dit stuk suggereert hij dat de financiële steun die Griekenland de afgelopen jaren van de EU heeft gekregen eigenlijk vooral steun voor Europese banken was. Uiteraard, als Griekenland zijn schuldverplichtingen niet langer kan nakomen hebben obligatiehouders daar last van. En als die obligatiehouders banken zijn, hebben die er dus profijt van als de EU/ECB/IMF een Grieks faillissement voorkomt. Maar hier houdt mijn begrip op. Ten eerste, bij de steunoperatie in 2011 moesten de banken een groot deel van de leningen aan Griekenland kwijt schelden. Ten tweede, de Griekse overheid profiteerde zelf ook van die steun, omdat zij zonder die steun geen leningen meer zou krijgen, of alleen nog tegen exorbitant hoge rentes. Waar kwam die schuld van de Grieken vandaan? Als we Ewald Engelen moeten geloven, lag het aan de Griekse elite. Wij citeren hem graag: “Niet dé Grieken hebben er een puinhoop van gemaakt, maar de Griekse elite heeft dat gedaan. Bankiers, bouwbedrijven, politici en sommige ambtenaren zijn degenen geweest die rijk geworden zijn van (…) de financiering van infrastructurele projecten, vastgoed en uitbreiding van het defensieapparaat. De gemiddelde Griek heeft er weinig tot niets van gezien.” Juist: daar is zijn ‘elite’ weer, maar nu niet de Nederlandse, maar de Griekse elite, die heeft het gedaan. Engelen vermeldt niet dat de afgelopen 20 jaar in Griekenland lonen en prijzen veel meer zijn toegenomen dan het land zich kon veroorloven (zie bijvoorbeeld figuur 3 hier). Gadverdamme, dat die Griekse elite de lonen van die arme, hard werkende Grieken te veel verhoogd heeft, daar zal de arme Griek wel de pest aan hebben (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten