20 juni 2015

Laura van Geest (CPB): “verlaag de werkloosheidsuitkering van ouderen (maar dan in New Jersey)”

Op diverse plaatsen heb ik mij kwaad gemaakt op de directeur van het CPB, Laura van Geest, die er publiekelijk voor gepleit heeft de werkloosheidsuitkering voor ouderen te verlagen. Ze neemt mijn kwaadheid serieus, want ze reageert, samen met haar onderdirecteur Bas ter Weel, in De Volkskrant van 19 juni. Veel omhaal van woorden. Maar het gaat om deze passage: “En ja, aan de aanbodkant hebben we de optie geschetst voor een WW-uitkering die in stappen omlaag gaat. De kans op het vinden van werk wordt mede bepaald door het loon dat een werkloze vraagt. Dit gewenste loon daalt vaak pas op het moment dat de uitkering afloopt, dus vaak na een lange periode van werkloosheid. Een gestaffelde WW-uitkering kan bijdragen aan scherper nadenken over een realistisch startsalaris voor een volgende baan.” Zijn deze beweringen waar? Ten eerste is er geen enkel bewijs dat een oudere werkloze een lage kans heeft op een baan omdat hij/zij een te hoog loon vraagt. Het merendeel van de oudere sollicitanten krijgt niet eens de kans een “loon te vragen”, want zij worden eenvoudigweg niet uitgenodigd voor een gesprek. Ten tweede, hoe weet Van Geest dat ouderen pas genoegen nemen met een lager loon “op het moment dat de uitkering afloopt”? Die wijsheid heeft ze uit een publicatie van Alan Krueger, een slim econoom, daar niet van, maar leest u het abstract even door. Waarschijnlijk begrijpt u er weinig van, maar wat misschien opvalt is dat het door Van Geest veronderstelde effect opgaat voor oudere werklozen (inderdaad, inderdaad, hulde voor het CPB) in New Jersey die over eigen besparingen beschikken. Wil de oudere werkloze in Nederland die aan dit profiel voldoet zich melden voor een lagere uitkering. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten