27 mei 2015

Tom Wansbeek (ex-decaan): MUB verbeterde hoger onderwijs, II

Misschien gaven wij te veel eer aan Tom Wansbeek. Wij beweerden dat de top 40 van de beste Nederlandse economen die hij met Arie Kapteyn sinds begin jaren 80 samenstelde, heeft geleid tot een verbetering van de kwaliteit van het onderzoek en daarmee ook van het onderwijs aan de economische faculteiten. Misschien was dat ook gebeurd zonder die Top 40 en hing een verandering van het onderzoekklimaat in de lucht. We zullen het nooit weten, want de geschiedenis laat zich niet herhalen. Maar Tom Wansbeek heeft een hele andere opvatting over zijn rol. In een brief aan de Volkskrant schrijft hij dat in de wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) de universitaire democratie werd ingeruild voor een decaan met vergaande bevoegdheden. Daar zijn we het mee eens. Hij vervolgt: “De kwaliteit van het onderwijs is sindsdien met sprongen vooruitgegaan en behoort nu tot de top van de wereld.” Helaas, niet mee eens: misschien was er hier en daar een decaan die de kwaliteit van het onderwijs “met sprongen” liet vooruitgaan, maar ik heb ze niet meegemaakt. De MUB heeft tot megalomane bestuurders geleid (zie hier of hier) die vaak ook geen verstand hadden van onderwijs, hoewel zij dat moesten managen. Of bij keuzen in het onderwijsaanbod, toch maar weer de kool en de geit spaarden, en gingen voor het geld, in de hoop dat de kwaliteit dan ook wel vooruit zou gaan. De kwaliteit van het onderwijs is dus niet vooruit gegaan dankzij, maar ondanks machtige decanen. De stijging van de kwaliteit van het universitair onderwijs is van onderop gekomen: dankzij beter geschoold wetenschappelijk personeel. Misschien dat ex-decaan Tom Wansbeek als decaan een uitzondering op de MUB-regel was, maar ik gun hem liever de eer van onderzoekstimulator uit de jaren 80.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten