17 maart 2015

Peter Nijkamp: Plagiaat met een schoon geweten, II

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (Lowi) is een onafhankelijk (advies)orgaan dat de universiteiten adviseert inzake klachten over schendingen van wetenschappelijke integriteit. Het Lowi heeft, zoals gemeld, de economen Peter Nijkamp en Karima Kourtit van de Vrije Universiteit (VU) vrij gepleit van plagiaat. Het ging hierbij voornamelijk om het artikel “Evaluation of cyber-tools in cultural tourism” dat Kourtit en Nijkamp, samen met nog twee andere auteurs van de VU hadden geschreven. Het artikel is verschenen in de International Journal of Sustainable Development (IJST). Dit tijdschrift publiceert wetenschappelijk werk nadat het door referenten is beoordeeld. Interessant is ook dat de IJST een ethische code voor de auteurs hanteert. Alle auteurs worden geacht deze code te kennen als ze een artikel bij het tijdschrift indienen. ”Plagiaat in welke vorm dan ook,” zo lezen wij in deze code (in onze eigen vertaling), “vormt een ernstige aantasting van de basisprincipes van het wetenschapsbedrijf en kan niet getolereerd worden. Voorbeelden van plagiaat zijn het letterlijk kopiĆ«ren van het werk van anderen zonder de gekopieerde tekst tussen aanhalingstekens te zetten en naar de bron te verwijzen op de juiste academische wijze.” Zoals we weten is de affaire Nijkamp in de wereld gebracht door een anonieme klager N.N. In 2014 kwam hij/zij met een uitgebreide beschrijving van schendingen van wetenschappelijke integriteit; de laatste versie van die klacht is hier te vinden. Op bladzijde 69 van dit geschrift vinden we zijn/haar bevindingen over het artikel van Nijkamp et al. in de IJST. Het blijkt dat vooral blz. 6-9 van de door N.N. bekeken versie voor een groot deel is overgeschreven van andere artikelen. Aanhalingstekens ontbreken. Toch heeft Nijkamp, naar eigen zeggen, geen last van zijn geweten, ook al heeft hij de code van een tijdschrift waarin hij publiceert geschonden (wordt vervolgd).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten