01 maart 2015

Louise Gunning: bondgenoot van studenten?

Wij spraken over Louise Gunning, collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam (UvA), die geen inspraak van studenten duldt. Maar mijn krant meldde afgelopen week dat Gunning zichzelf als een natuurlijke bondgenoot van studenten beschouwt. Zowel bestuurders als studenten hebben de kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel staan, maar als je wegens teruglopende studentenaantallen minder geld van de overheid krijgt, dan moet je als bestuurder ingrijpen. Dat heeft weinig met rendementsdenken te maken, maar veel met minder geld van de belastingbetaler. Zoiets. Helaas, dit klinkt niet erg oprecht uit de mond van bestuurder Louise Gunning. Zij heeft immers getekend voor de zogenaamde prestatieafspraken die tussen de universiteit en het ministerie zijn afgesloten. Dit zijn bureaucratische afspraken tussen de bestuurders van de universiteiten en het ministerie, waar het rendementsdenken vanaf spat. De bestuurders hebben die afspraken zelf voorgesteld, waarbij docenten en studenten van de instellingen, voor zover ik weet, niet betrokken werden. Wij schreven eerder over deze afspraken en karakteriseerden het proces als een vorm van collaboratie van onderwijsbestuurders met de toenmalige staatssecretaris voor onderwijs ‘Jupiter’ Zijlstra. Instellingen werden gedwongen door Zijlstra om allerlei ambities te formuleren, zoals de ambitie dat het bachelor-rendement omhoog gaat van 60 naar 70 procent (Universiteit van Tilburg), of van 61 naar 70 procent (Universiteit van Amsterdam), of van 70 naar 74 procent (Universiteit van Utrecht). Het is een cliché, maar een indicator als het bachelor-rendement heeft heel weinig met de kwaliteit van onderwijs te maken. Iedere docent weet dat als jouw bestuurders een hoger rendement eisen, je gewoon meer studenten laat slagen voor je tentamens. Met pijn in het hart, dat wel, want voor de gedreven docent staat kwaliteit voorop. Als Gunning echt de bondgenoot van studenten zou zijn, had ze niet getekend voor een systeem dat perverse prikkels genereert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten