21 maart 2015

Frank van der Duyn Schouten (VU): laat cie Zwemmer zwemmen

In januari 2014 besloot het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU) de commissie Zwemmer het hele oeuvre van Nijkamp op (zelf)plagiaat* te laten doorlichten. Wij zeiden bijna een jaar geleden al dat dit niet zo’n interessante exercitie is: er zou een commissie moeten komen die de kwaliteit van het werk beoordeelt en niet artikelen scant op plagiaat. De commissie is meer dan een jaar bezig geweest, en kwam onlangs met het rapport. De belangrijkste bevinding is dat er in 43 van de 261 onderzochte publicaties van Nijkamp sprake is van zelfplagiaat. Hoewel (zelf)plagiaat natuurlijk verwerpelijk is, is die conclusie nauwelijks interessant te noemen. Er blijven nog heel veel artikelen van Nijkamp over, kennelijk, waar geen (zelf)plagiaat is gepleegd (of waar het niet nagegaan kan worden). Over de kwaliteit van het werk van Nijkamp trekt de commissie een suggestieve conclusie: “De geconstateerde ‘questionable research practice (qrp)’ past in de kennelijk door Nijkamp gekozen publicatiestrategie, waarbij kwantiteit leidend lijkt te zijn en nauwelijks in toptijdschriften wordt gepubliceerd.” Dat is wat wij zelf ook al vermoedden en door de anonieme klager al eerder uitgebreid geboekstaafd is, maar het ultieme ‘officiĆ«le’ bewijs ontbreekt nu, ondanks het rapport van de commissie Zwemmer. De rector van de VU, Frank van der Duyn Schouten (FDS), die wij op dit blog al eens zijn tegen gekomen rond deze affaire, heeft namelijk besloten de conclusie over de qrp niet te volgen en het belangrijkste deel van het rapport niet openbaar te maken. De rector kan nu van alles beweren over dit rapport zonder dat iemand anders dat kan controleren. De rector laat de commissie Zwemmer gewoon zwemmen, zodat Peter Nijkamp oncontroleerbare verwijten naar de verdrinkende commissie kan blijven schreeuwen.
*) Hier stond eerst "plagiaat". Frank van Kolfschooten wees mij er op dat de commissie Zwemmer Nijkamp's werk alleen op zelfplagiaat heeft doorgelicht. Klopt, hoewel de opdracht ook uitdrukkelijk op het werk van anderen (dus: plagiaat) betrekking had. Heeft de commissie niet kunnen vinden. N.N. wel, bijvoorbeeld in het ook door mij besproken Cyber-artikel vond N.N. bijna hele bladzijden vol overschrijvingen van het werk van anderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten