15 december 2014

Hella Hueck (RTLZ): neemt OECD-onderzoek met te weinig korrels zout

In 2000 publiceerden twee economen van de Wereldbank, Craig Burnside en David Dollar (B&D), een artikel waarin zij empirisch bewezen dat ontwikkelingshulp alleen effectief was in landen met ‘goed bestuur’. Dit was een sympathieke conclusie die, vooral door de Wereldbank zelf, stevig omarmd werd. Al gauw bleek echter dat de resultaten van B&D weinig robuust waren. Als je extra gegevens toevoegde aan de data die B&D hadden gebruikt, stortte de conclusie als een plumpudding ineen. Het leek er op dat B&D wel erg naar de conclusie hadden toegewerkt. Recent bracht OECD-onderzoeker Federico Cingano een werkartikel uit over het effect van ongelijkheid op economische groei. Met behulp van gegevens uit een groot aantal landen wordt empirisch bewezen dat inkomensongelijkheid slecht is voor de economische groei. Ook weer een sympathieke conclusie. Is deze conclusie wel te vertrouwen? Helaas, er valt heel wat af te dingen op het onderzoek van Cingano. Zo wordt er weinig aandacht besteed aan de verschillen in instituties tussen landen. Cingano neemt bovendien aan dat het verband tussen ongelijkheid en economische groei in alle landen volgens hetzelfde mechanisme verloopt. Dit is minstens een simplificatie en bijna zeker onjuist. Toch gaat Cingano met deze aanname uitrekenen hoe hoog de economische groei in diverse landen zou zijn geweest als de inkomensongelijkheid lager was geweest. In 20 jaar tijd zou, aldus Cingano, het nationaal inkomen in Nederland 5% hoger zijn geweest als de inkomensongelijkheid niet was toegenomen. Journalist Hella Hueck citeert dit resultaat alsof het een voldongen feit is. Het lijkt mij echter dat we op basis van de wetenschappelijke kwaliteit van het OECD-rapport dit ‘feit’ met heel veel korrels zout moeten nemen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten