01 november 2014

Piet Hein Donner (CDA): derivaten?

Over Piet Hein Donner hebben we het al vaak gehad. Een paar van zijn politieke pareltjes: de schipholbrand (waarvoor hij aftrad), a-sociale wetgeving  rond de AOW (waarvoor hij niet aftrad), zitting nemen in een kabinet dat door Wilders werd gedoogd terwijl hij daarvoor (en daarna!) het gedachtengoed van Wilders afkeurde. Nu is hij vice-voorzitter van de Raad van State en houdt weer half zalvende, half vermanende toespraken. Afgelopen zomer tijdens de verhoren rond de parlementaire enquête woningcoöperaties werd duidelijk dat hij in september 2011 als minister van binnenlandse zaken al wist van de Vestia affaire, drie maanden voordat zijn opvolgster, Liesbeth Spies, de Kamer daarover inlichtte. Waarom hij zelf de Kamer niet had ingelicht? Zijn letterlijke antwoord was: “Het is de taak van de Kamer om te controleren wat de regering doet. Dan moet er eerst zijn vastgesteld wat het probleem is (...).” Maar Donner begreep de problemen bij Vestia nog niet helemaal en dus kon hij ze ook niet aan de Kamer uitleggen. Donner is jurist, geen econoom. Hij was als minister wel indirect baas over een sector waar miljarden in omgaan. Donner begreep dus niet dat als je miljarden besteedt om met derivaten te speculeren op een rentestijging, je ook miljarden kan verliezen. De Kamer zou het ook wel niet begrijpen, dacht Donner kennelijk zelf. Dus hij hield zijn mond. De enquêtecommissie vindt dat hij een parlementaire doodzonde heeft begaan:  "(…) het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico's bij Vestia staan op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer." Gelukkig zit hij inmiddels hoog verheven boven het politieke gewoel in de raad van State, waar hij de Kamer de les kan lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten