14 november 2014

Piet Hein Donner (CDA): AOW-gedraai

Over Piet Hein Donner hebben we het al vaak gehad. Zo was hij verantwoordelijk voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Die maatregel was ondeugdelijk gemotiveerd en onrechtvaardig omdat die vooral voor mensen met een laag inkomen en lage scholing nadelig was. Deze mensen leven korter en beginnen eerder met werken. Nu ik zelf de AOW-leeftijd begin te naderen, vind ik het wel prettig dat ook voor mij de AOW-leeftijd een half jaar is opgeschoven. Helemaal in lijn met wat de toenmalige minister van sociale zaken, Donner, in 2009 in de krant zei: “Veel mensen willen door blijven werken, omdat ze zich op die wijze kunnen blijven ontwikkelen, sociale contacten houden en volop mee blijven draaien in de samenleving.” Zeker, zeker, maar wat mij betreft, laat mensen die de tong op de schoenen hebben liggen, gerust achter de geraniums plaats nemen. Maar verder, inderdaad, zoals de minister zei: “ouderen hebben we hard nodig.” Deze hartekreet van Donner heeft de huidige regering ter harte genomen en er ligt nu een wetsvoorstel om het automatische ontslag bij het bereiken van de pensioenleeftijd op te heffen. De werknemer moet er samen met zijn werkgever uit zien te komen of en hoe werken vanaf de AOW-leeftijd gerealiseerd kan worden. Maar de Raad van State (met P-H Donner als de hoogste baas, op de koning na) wijst in haar advies op het wetsvoorstel nu op “het averechts effect van het wetsvoorstel op de arbeidsmarktpositie van 50+ers.” Donner c.s. vindt dat het voorstel moet worden heroverwogen op grond van verdringingseffecten. Voortschrijdend inzicht? Nee, want ditzelfde argument kon je 5 jaar geleden ook uit de hoed toveren, maar dan tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit is gewoon AOW-gedraai van Piet-Hein Donner. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten