20 november 2014

Jetta Klijnsma (PvdA): AOW-zout in open PvdA-wond

Deelname aan de ‘paarse’ VVD-PvdA coalitie heeft de PvdA alleen maar electorale wonden opgeleverd. De steun voor de PvdA daalt week na week en wie ziet in de PvdA nog een sociaal-democratische partij? Dankzij de ruimhartige steun van de PvdA worden veel regelingen die de ‘zwakste schouders’ moeten beschermen terug geschroefd: ontslagrecht, duur van de WW-uitkeringen, AOW-leeftijd. De verhoging van de AOW-leeftijd treft vooral ‘zwakkere’ ouderen: namelijk mensen met een relatief korte levensverwachting, geen of een beperkt aanvullend pensioen en een slechte positie op de arbeidsmarkt. Voor dit soort mensen is de AOW in de jaren 50 van de vorige eeuw ingevoerd, maar ook zij krijgen hun AOW later. Die hogere AOW-leeftijd (sinds 2013) heeft tot nu toe voornamelijk geleid tot een hogere werkloosheid onder ouderen, maar de minister van sociale zaken Lodewijk Asscher (PvdA) voelt het als zijn plicht zich voor oudere werklozen in te zetten. Dan moet hij dat niet aan zijn staatssecretaris Jetta Klijnsma overlaten. Zij heeft vooral een reputatie in het korten van ouderen. Haar volgende beleidsmaatregel wrijft nog meer zout in de PvdA-wonden: de verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Lezen we even mee met haar motivering: “De verhoging van de AOW-leeftijd is nodig omdat mensen steeds ouder worden en daarom langer een AOW-uitkering nodig hebben. Daarnaast staat de betaalbaarheid van ons stelsel onder druk door de economische crisis van de afgelopen jaren. Om dit te betalen moeten we iets langer doorwerken en is een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nodig.”  Het is het bekende argument dat de AOW niet meer betaalbaar is, een argument dat nogal makkelijk te weerleggen is. Maar deze maatregel past natuurlijk perfect bij haar reputatie en zal de PvdA als gebruikelijk weinig electoraal krediet opleveren . 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten