30 oktober 2014

Anne van Keulen (13 †): postuum beroemd

Toen mijn drie dochters op de middelbare school zaten (en dat is al weer even geleden, ze zijn nu 21, 23 en 25 jaar oud), was ik me er vaak van bewust hoe fragiel het bezit van drie dochters was. Soms als ik tegen zes uur op kantoor zat te werken, wist ik opeens zeker dat een van mijn dochters net dood was gegaan: onder een auto gekomen, de nek gebroken bij een val van een rekstok, vermoord door een kinderverkrachter. In rustige paniek belde ik naar huis om te zeggen dat ik iets later thuis kwam en om te horen dat het vrolijke gekwebbel thuis nog volop aanwezig was. Niets aan de hand en ik werkte door, want ik moest en zou in dat topjournal komen. Stomme arrogante kwast die ik was: het was een foute keuze, ik had om 6 uur thuis moeten zijn bij mijn dochters, want de tijd dat er drie vrolijke dochters dag en nacht in je huis bivakkeren komt nooit meer terug. Inderdaad zo weet ik nu, die tijd komt nooit meer terug, mijn dochters zijn alle drie uit ons huis vertrokken. Gelukkig staan ze volop in het leven. Ze studeren, of ze doen onderzoek, of ze veranderen van baan. Het gaat goed, al besef ik nog steeds hoe fragiel dat is. Mijn plaatsgenoot Niek van Keulen had ook drie dochters, maar zijn gelukkige bezit is in 100.000 stukken gebroken. Zijn jongste dochter is vorige week omgekomen bij een ongeval. Er is geen troost denkbaar. Het enige wat hij nog kon doen voor zijn overleden dochter, was haar voor even beroemd maken. Het You-Tube filmpje van Anne  is in een paar dagen tijden al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. Maar Anne komt nooit meer terug. 

29 oktober 2014

Thomas Piketty (‘Karl Marx’): in glamourland

Er zijn hier en daar mensen die het boek van superster-econoom Thomas Piketty over kapitaalinkomen in de 21e eeuw niet gelezen hebben, maar er toch een mening over hebben. Dit dikke boek (ik heb het inmiddels gelezen) heeft als centrale stelling dat de westerse democratie op weg is te verworden tot een 18e eeuwse oligarchie waarin de superrijke families het dankzij hun vermogen in feite voor het zeggen hebben. Die rijken worden ook nog eens (door r>g) steeds rijker ten opzichte van de mensen die van een ‘gewoon’ looninkomen moeten rondkomen. Van generatie op generatie wordt die rijkdom via erfenissen doorgegeven zodat dezelfde families continu aan de macht blijven. Het is een somber beeld dat (de optimistische) Piketty schetst. Het is somber omdat weliswaar de grondleggers van een familievermogen meestal ondernemers waren die belangrijke economische vooruitgang brachten; de erfgenamen zijn dat echter steeds minder (en hebben ook geen reden ondernemend te zijn). Latere generaties superrijken verworden tot uitvreters die alleen nog maar optreden in de glamourwereld van de boulevardbladen. Valt er wat in te brengen tegen dit beeld? Laten we eens op de anekdotische tour gaan en kijken naar een paar superfamilievermogens. Neem bijvoorbeeld, de rijke Amerikaanse industriëlen Rockefeller, Duke en Vanderbilt uit de 19e eeuw. Hun vermogen werd in trust funds gestopt, met trust fund managers die verantwoordelijk werden voor het doorgegeven van het vermogen aan de erfgenamen. Bij de Rockefellers schijnt dat inderdaad op zijn Piketty’s te gaan, maar bij de Duke’s gaat het heel moeizaam. Zo ook bij de Vanderbilt familie. Kortom, er is hoop. Sommige rijke families degenereren zo snel dat er alleen maar zielige mensen overblijven waar we niet bang voor hoeven te zijn.

27 oktober 2014

Willem Vermeend (PvdA): oratie –4.0

Willem Vermeend doet zo heel veel dat we wel eens een activiteit van hem over het hoofd willen zien. Zo blijkt hij onlangs hoogleraar te zijn geworden aan de Open Universiteit. Hij nadert dan inmiddels wel de 70 en met zijn geschat vermogen van zo’n 8 miljoen (een schijntje natuurlijk vergeleken bij Bill Gates) zou hij het rustig aan kunnen doen. Maar nee, eerst moet hij er natuurlijk nog voor zorgen dat zijn vermogen niet weg belast gaat worden. Er is namelijk helemaal geen ongelijkheid in Nederland en er zijn in Nederland geen renteniers, alleen maar vermogende ondernemers. Hij is dus erg tegen het plan van Thomas Piketty om wereldwijd de vermogens zwaarder te belasten. Het verbaast ons niet, want hij is altijd al iemand geweest die de armen armer wilde maken. En dus om te laten zien dat hij zeker geen rentenier is, heeft hij er nog een hoogleraarsbaantje bij genomen. Wat gaat de nieuwe hoogleraar zijn studenten zoal leren? Hij is erg voor het internet, zoals we weten, maar ook weer niet zo erg dat hij zijn oratie voor iedereen beschikbaar op internet zet (en hij staat ook wel heel erg 1990 achter een spreekgestoelte, zie foto). Dus, moeten we zijn boodschap voor zijn studenten van tweedehandsbronnen halen. Het is daarom niet zo zeker of de hooggeleerde goed geciteerd wordt. Leest u even mee: “Vermeend is ervan overtuigd dat het komende decennium de wereldeconomie razendsnel en ingrijpend zal veranderen. ‘Nieuwe technologische ontwikkelingen en de onstuitbare opmars van het internet spelen hierin een grote rol,’ aldus Vermeend.” Hè? Laten we een genereuze schatting geven: deze boodschap is wel heel erg 2010. Er zat dus inderdaad een foutje in de titel van de oratie. Die had moeten luiden: “De revolutie van economie  –4.0.”

26 oktober 2014

Farshad Bashir (SP): meesterzet met Pikettybelasting

Kapitalisten, dat wil zeggen mensen met vermogen, hoeven in Nederland maar een schijntje vermogensbelasting te betalen, namelijk 1.2 procent belasting, waarbij de toename van het vermogen ook nog op een fictieve manier wordt berekend. Zoals Piketty laat zien in zijn monumentale boek 'Kapitaal in de 21e eeuw' neemt het vermogen van de superrijken nog veel sneller toe dan het vermogen van de ‘gewone’ rijken. Dat weet de PvdA natuurlijk ook en hun politiek leider, Diederik Samson, heeft al diverse malen gezegd dat de rijken meer belasting moeten gaan betalen. Welnu, zo dacht Farshad Bashir van de SP, daar kunnen we direct een begin mee maken, we verhogen het tarief voor mensen met een vermogen groter dan een miljoen euro (waaronder PvdA-lid en salonsocialist Willem Vermeend) van 1,2 procent naar 1,9 procent. De vermogensbelasting wordt daarmee eerlijker en het is eenvoudig in te voeren. Probleem voor de PvdA, want coalitiepartner VVD wil dat tarief helemaal niet verhogen. Wat zegt dus de belastingspecialist van de PvdA in de Kamer, Ed Groot? Dat de belasting op vermogen een fictieve belasting is en dat er eerst een belasting moet komen die de ‘echte’ vermogens belast. Juist, zo weten we weer waar de PvdA staat. Die fictieve vermogensbelasting is ingevoerd in 2001 met enthousiaste steun van de PvdA. De afgelopen 13 jaar is er geen enkel plan geweest van de PvdA om die belasting eerlijker te maken. Nu komt er een serieus en simpel plan en laat de PvdA het afweten. Conclusie: dankzij het voorstel van Bashir weten we dat de PvdA helemaal niet wil dat rijkere mensen zwaarder worden belast. Een meesterzet, derhalve.

24 oktober 2014

Julio Poch: Transavia spreekt recht

Julio Poch was piloot bij de marine van Argentinië ten tijde van de militaire dictatuur van Videla (1976-1981). In die periode werden door diezelfde marine linkse tegenstanders van het regime op grote hoogte levend uit vliegtuigen gegooid. Poch, genaturaliseerd Nederlander en tot een aantal jaren geleden piloot bij luchtvaart-maatschappij Transavia, staat in Argentinië terecht voor deelname aan deze vluchten. Hij heeft meer dan 10 jaar geleden tegenover ex-collega’s toegegeven dat hij aan deze praktijken heeft meegedaan. Er schijnt onder deze collega’s echter onenigheid te zijn over de interpretatie van wat Poch gezegd zou hebben. Sommigen menen dat Poch verteld zou hebben zelf mensen uit vliegtuigen gegooid te hebben, anderen houden het er op dat Poch gezegd heeft dat hij het er mee eens was dat de junta ‘linkse terroristen’ vermoordde, maar niet dat hij daar zelf aan meegedaan heeft. Volgens de NRC heeft zelfs Transavia partij gekozen in deze kwestie. Allard Rütter, voormalig hoofd vliegdienst bij Transavia, verklaarde in de krant dat Poch in 2006 in een gesprek met Transavia had ontkend dodenvluchten te hebben uitgevoerd. Poch kwam in dit gesprek oprecht en betrouwbaar over.” Hiermee was voor Transavia de kous af. De collega’s die beschuldigingen uitten tegen Poch zijn volgens Rütter in hoge mate onbetrouwbaar en leugenachtig gebleken, zo liet de NRC ons weten. Transavia heeft dus, zonder dat de Argentijnse rechter heeft geoordeeld, al recht gesproken: Poch is onschuldig en zijn Nederlandse getuigen à charge en werknemers van Transavia liegen. Sommigen van die “leugenachtige en onbetrouwbare” getuigen tegen Poch zijn nog in dienst bij Transavia. Het lijkt er op dat ze hun baan gaan verliezen. Zo zijn er alsnog meer slachtoffers te betreuren van de al meer dan 30 jaar niet meer aan de macht zijnde junta.

22 oktober 2014

Quincy Gario (geen Zwarte Piet): liever Sint dan Piet?

In mijn kindertijd is er wel eens een Zwarte Piet bij ons thuis binnen geweest en ik vond het angst aanjagend. Er waren toen (jaren 50) natuurlijk niet veel zwarte mensen in mijn geboorteplaats Utrecht en ze waren zeker niet in middeleeuwse kledij. Dus dat was wennen. Later was daar Humphrey Mijnals, ook zwart, geweldige voetballer van de Utrechtse club Elinkwijk. Nog weer later (jaren 90) vierden we Sinterklaas met onze eigen kleine en heel erg blonde meisjes. Zwarte Piet kwam bij ons thuis, maar ik geloof niet dat onze kinderen bang voor hem waren. Als ik Piet zag (in het echt een buurvrouw) moest ik nooit denken aan een slaaf, een neger, een onderdrukte allochtoon, een stereotype beeld van de zwarte mens, enzovoorts. Zwarte Piet leek nergens op. Hij was een volstrekte unieke knecht van Sinterklaas en woonde meestal (behalve rond 5 december) in Madrid, waarbij hij (of zij), zoals het Goede Doel dat ook al zong, er in zijn vrije tijd opvallend bleekjes uitzag. Sinterklaas, een onschuldig familiefeest derhalve met Zwarte Piet als onmisbare aanvulling. Niet dus voor Quincy Gario die het allemaal racisme vindt. Je moet er maar opkomen, maar het is hem gelukt en hij is er inmiddels een bekende Nederlander mee. Wel vreemd natuurlijk dat hij nooit geprotesteerd heeft tegen het stereotype beeld van Sinterklaas als een goedheiligman en kindervriend, terwijl we weten dat zich onder bisschoppen een (wellicht onevenredig) groot aantal pedofielen bevonden (en misschien nog steeds bevinden) die zich aan kinderen vergrepen. Hij is wellicht te veel met de zwarte stereotypering (domme kracht) bezig om ook nog de religieuze stereotypering (kuise man) te kunnen waarnemen. Of, hij is te veel met zichzelf bezig om zich ook nog om kinderen te kunnen bekommeren.

21 oktober 2014

Bram van Ojik (Groen Links): alleen ouderen moeten langer werken

Nog maar twee jaar geleden was Groen Links (GL) razend enthousiast over de verhoging van de AOW-leeftijd. Luister bijvoorbeeld naar wat de fractievoorzitter van GL in de Eerste Kamer daarover zei op 11 juli 2012: “GroenLinks pleit al jaren voor de verhoging van de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd. (…) Het is zelfs noodzakelijk. (…) Noodzakelijk als je volgende generaties niet wil opzadelen met kosten die nu worden gemaakt. Tegenover één AOW-gerechtigde staan nu nog 2,5 mensen die werken, dat worden er steeds minder. Dat is niet houdbaar. Nederland staat voor een grote opgave. Houden we alles  bij het oude en schuiven we de rekening door naar volgende generaties? Of pakken we nu door en kiezen we voor hervormingen, die onze economie gezond, duurzaam en sterker maken? Groen Links kiest voor dit laatste. (…) Daarom hebben wij met het Lente-akkoord gekozen voor een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Dat was Flink Links en, helaas, ook tamelijk suggestief, want het aantal ouderen gaat de komende 30 jaar inderdaad bijna verdubbelen, maar is de afgelopen 30 jaar al verdrievoudigd zonder dat er een houdbaarheidsprobleem met de AOW is ontstaan (zie hier en hier bijvoorbeeld). Weet GL veel. Maar gisteren schreef de fractievoorzitter van GL in de Tweede Kamer in een opiniestuk in De Volkskrant dat we misschien toch niet zo hard en lang hoeven te werken. Hij pleit voor een vierdaagse werkweek. Over de AOW-leeftijd zegt hij maar liever niets. Hij kan toch moeilijk zijn eigen partijstandpunt onderuit halen. Kortom, de jongeren mogen minder werken, maar de ouderen (vooral de laag betaalden) moeten blijven ploeteren tot ze er bij neer vallen. Mede dankzij Groen Links.

19 oktober 2014

Wim Eijk (bisschop): seks is niet voor homo‘s

De Rooms-Katholieke (RK) kerk is de kerk van mijn jeugd: iedere zondag ging ik met mijn moeder en oudere zusjes naar de kerk, want als je niet ging, pleegde je een doodzonde. De mis was saai en dat je voortdurend op je knieën moest zitten, was pijnlijk. Als puber begon ik te twijfelen aan de kerk en vanaf 1968, toen paus Palus VI nog eens nadrukkelijk het gebruik van de pil als voorbehoedsmiddel verbood, nam ik alleen pater Van Kilsdonk nog serieus. De RK kerk bestaat nog steeds, hoewel er in Nederland nauwelijks nog actieve gelovigen zijn. Elders in de wereld is het misschien anders. Deze week kwamen bisschoppen uit de hele wereld bijeen in Rome om te praten over het gezin en seksualiteit. De negatieve houding van de kerk tegen homo’s leek opeens te veranderen. Nee hoor, zei Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, als reactie: de kerkleer is totaal niet veranderd. Seksuele handelingen van homoseksuelen richten zich niet op ‘de gave van het leven’ en dat keurt de kerk af. Daarom moeten homo’s zich van die handelingen onthouden. Aldus aartsbisschop Eijk. Het is nog maar pas bekend dat pedofiele geestelijken van de RK kerk zich in grote aantallen in de jaren 50 en 60 overgaven aan seksuele handelingen, terwijl zij geacht werden in kuisheid te leven. Die handelingen werden begaan met kinderen die zich daartegen niet konden verzetten en die ook niet geloofd werden als zij er van vertelden. Het kon immers niet: RK geestelijken waren door God geroepen om mensen voor te bereiden op het hemelrijk. Zo konden misdadige RK geestelijken decennialang, onder dekking van bisschoppen en de paus, kinderen straffeloos misbruiken. Je moet als prelaat dan wel durven om homoseksuelen tot kuisheid te veroordelen.

17 oktober 2014

Dries van Agt (Nederlandse Sharon): leest Timmermans de les

Dries van Agt, voormalig minister van justitie (1971-1977) is een fan van Hamas, de islamitische groep die de Gazastrook dictatoriaal bestuurt, compleet met beknotting van vrouwenrechten, straatexecuties, eliminatie van de oppositie, en dergelijke. Maar, aldus Van Agt, al die “gewelddaden zijn niet los te zien van de (…) eindeloze bezetting, de voortgaande kolonisatie = annexatie van bezette gebieden.” Door Israël, uiteraard, want dat land is de schuld van alle ellende van de Palestijnse bevolking. Als minister van justitie was Van Agt uitdrukkelijk betrokken bij het streven naar een autonome Molukse republiek door de in Nederland wonende Molukse bevolkingsgroep. De Nederlandse regering had in een verdrag met Indonesiërs vastgelegd dat er een autonome status voor de Molukken zou komen binnen een federatief verband. Indonesië heeft zich daar nooit aan gehouden, maar Van Agt zat daar niet mee. Toen in de jaren 70 jonge Nederlandse Molukkers gijzelingsacties uitvoerden " als een schreeuw om recht" (zie foto), was er geen enkel begrip bij Dries van Agt als minister van justitie. Integendeel, het lijkt er op dat bij de gewelddadige beëindiging van de treinkaping uit 1977 Van Agt zeer nadrukkelijk uit was op de dood van de Molukse kapers. Deze week kwam daar weer een kruimel bewijs bij. Hij was daarmee niet veel beter dan Ariel Sharon die moedwillig mensen in Libanese vluchtelingenkampen liet doodschieten. Toch haalt hij het in zijn hoofd Frans Timmermans een open brief te sturen, vol met morele verontwaardiging over het Nederlandse beleid richting Israël. We zullen eens zien hoe moreel verontwaardigd het Nederlandse parlement over Van Agt is als het onderzoek naar de treinkaping uit 1977 is afgerond. 

16 oktober 2014

Camiel Eurlings (CDA): alleen nog het IOC

Breaking news: Camiel Eurlings is zijn topjob bij KLM kwijt. Dit kwam veel sneller dan velen verwachtten en ons past geen leedvermaak. Dat hij de laatste tijd vooral in het nieuws kwam door affaires met fotomodellen, is nu even geen issue. Hij is, tot hij een nieuwe baan heeft, ook niet meer zo interessant voor het gemiddelde fotomodel. We kunnen alleen maar constateren dat wonderboy Eurlings nog maar weinig over heeft: hij heeft geen gezin, geen baan, geen politieke carrière, alleen zijn erebaan bij het IOC heeft hij nog, maar ook die baan zal hij kwijt raken als hij niet snel een (echte) baan met perspectief vindt. Bij de politiek zal hij niet meer kunnen aankloppen. Ook al was hij een soort wonderkind in de politiek, het CDA zal hem niet met open armen staan op te wachten, nadat hij de partij eerst in de steek liet toen hij de beoogde politieke leider van de partij was geworden. Bovendien was zijn aanstelling bij de KLM met een geur van corruptie omringd omdat hij als minister van Verkeer misschien wel wat te veel aardige dingen voor zijn latere baas de KLM had geregeld. Een terugkeer in de politiek zou afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de politiek en dan vooral van het CDA. Misschien kan hij weer gewoon opnieuw van onderaf beginnen bij de gemeenteraad van Valkenburg. Kan hij de stappen die hij in zijn pijlsnelle politieke carrière overgeslagen heeft, alsnog maken. Geen probleem, hij heeft nog 25 werkzame jaren voor zich. 

14 oktober 2014

Mariëtte Hamer (PvdA): doet licht uit bij de SER

Zij was fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer toen de beslissing om de AOW-leeftijd te verhogen werd genomen, met steun van de PvdA. Daarmee werd de vakcentrale FNV, die tegen de verhoging was, in een hoek gedreven waar de FNV niet meer uitgekomen is. Op dat moment (in 2009) was de FNV namelijk nog met de werkgevers in de SER aan het onderhandelen om een alternatief voor de verhoging van de AOW-leeftijd te vinden. Als de sociale partners er niet uit zouden komen, zou de AOW-leeftijd worden verhoogd. Dat de sociale partners er in de SER niet uit zouden komen, lag voor de hand. De werkgevers wilden een hogere AOW-leeftijd omdat daardoor direct de kosten van de aanvullende pensioenen beperkt zouden worden. Zij zouden eenvoudigweg hun zin krijgen als ze de onderhandelingen lieten mislukken. Zo geschiedde. Er ontplofte een bommetje in de SER en de PvdA, onder leiding van Mariëtte Hamer, steunde definitief een hogere AOW-leeftijd. Hamer plantte daarmee een mes in de rug van de FNV en de FNV ondervindt er nog steeds de naweeën van. In feite is de SER door de voortdurende doodsstrijd van de FNV een machteloos instituut geworden. Daarom is het wel ironisch dat juist Hamer de SER nu gaat leiden. Het Financieele Dagblad meldde afgelopen weekend dat Hamer goede maatjes is met de werkgevers in de SER, maar er bij het FNV niet in komt. Ze kan niet veel anders doen dan wachten tot de FNV weer opgeleefd is. Anders doet ze, zoals het FD zei, als “eerste vrouwelijke voorzitter straks als laatste het licht uit in het SER-gebouw. 

13 oktober 2014

Piet Hein Donner (CDA): ongeremde meningsuiting

Piet Hein Donner ken ik van lang geleden toen hij nog een onbekende intellectueel was en geen carrière had gemaakt in de politiek. Later werd hij minister van sociale zaken waar hij zonder naar tegenargumenten te luisteren de verhoging van de AOW-leeftijd in gang zette. Er was geen enkele voorziening voor ouderen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt. In diezelfde tijd (2009) zette hij zich af tegen het gedachtegoed van Geert Wilders. Hij verwierp diens pleidooi voor de uitzetting van Europese moslims. Hij verzette zich ook tegen een klimaat waarin alles maar gezegd kan worden: “Door de ongeremde meningsuiting raakt de samenleving in snelle vaart het vermogen kwijt om ondanks verschillen samen te werken.” Maar in 2010 dwong Piet Hein andere CDA-parlementariërs een kabinet te steunen dat door Wilders gedoogd werd in ruil voor een harder immigratiebeleid. Hij zelf werd minister in dat kabinet. Hij wist dat er ook snel een nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State moest komen en dat er een grote kans was dat hij het zou worden als hij in dat kabinet zat. Hij werd het. Dus toen kon hij weer de rol van de principiële Wilders-criticus spelen, zoals afgelopen weekend, waarin hij verklaarde dat moslims niet gevraagd moet worden afstand te nemen van gewelddadige moslims. Gezien de niet zo erg principiële voorgeschiedenis van Donner lijkt het mij meer in lijn met zijn eigen vroegere pleidooien als hij minder ongeremd van zijn vrijheid van meningsuiting gebruik maakt.

11 oktober 2014

Geert Wilders (PVV): meer, meer (rechtszaken)

Het werd een beetje stil rond Wilders. Zelfs bij de algemene politieke beschouwingen kon hij de show niet stelen. Dat deed Emile Roemer (SP) die de cijfertjes niet uit zijn hoofd kende. Maar er is weer goed nieuws voor Geert Wilders. Hij krijgt een rechtszaak voor zijn “minder, minder Marokkanen” oproep. Hoe zat het ook al weer? Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart liet hij een zaal met PVV-aanhangers in Den Haag “minder, minder” scanderen op zijn retorische vraag of er meer of minder Marokkanen in de stad moesten zijn. Er ontstond een enorme anti-Wilders hysterie in Nederland. Met tientallen tegelijk ging men aangifte tegen hem doen. Het aantal aangiftes blijkt te zijn opgelopen tot meer dan 6.000. Behalve hysterisch waren de reacties ook hypocriet. Kijken we nog maar eens even naar de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen die na het “minder, minder” incident beweerde dat Wilders zijn morele kompas kwijt was. Toen, afgelopen zomer, Marokkaanse jongeren in Den Haag opriepen om Joden te gaan vermoorden, waren er volgens Van Aartsen geen strafbare grenzen overschreden. Wilders had hardop gezegd wat veel mensen in sommige wijken in Culemborg, Gouda, Den Haag en andere plaatsen in Nederland denken, namelijk dat zij opgelucht zouden zijn als er minder Marokkaanse straatbendes zouden zijn. Vele commentatoren denken daarom dat een rechtszaak, of hij veroordeeld wordt of niet, Wilders goed zal doen. Hij gaat de kans krijgen in de rechtszaal uitgebreid te ventileren dat er te veel misdadige Marokkanen zijn en dat hij er daar “minder, minder” van wil. Hij zal verwijzen naar de IS-Marokkanen die oproepen Joden te gaan vermoorden (terwijl hij alleen maar uitzetten bedoelde). Kortom, hij zal weer veel in het nieuws zijn. Zijn populariteit zal groeien. Jammer voor hem dat er geen Tweede-Kamerverkiezingen  aankomen.

10 oktober 2014

Frans Timmermans: omhoog en omlaag door MH17, III

We zeiden het eerder: Frans Timmermans is zo’n politicus die ondanks missers en blunders fier overeind blijft. Hij werd minister van buitenlandse zaken en binnenkort wordt hij zelfs de tweede man van de Europese Commissie. Hij die er, gezien zijn eerdere bijdragen aan de EU-grondwet, overduidelijk geen idee van heeft van wat binnen de EU gecentraliseerd (naar de Europese Commissie en/of de Europese Raad) of gedecentraliseerd (overlaten aan de lidstaten) zou moeten worden, mag juist daar op gaan toezien. Wereldwijd trok hij de afgelopen zomer de aandacht door in de VN een gepassioneerd betoog over de rampvlucht MH17 te houden. Hij beschreef toen hoe geliefden op het laatste moment van hun leven afscheid van elkaar hadden genomen. Timmermans was daar uiteraard niet bij; het was enkel een soort effectbejag om de dramatiek te verhogen. Toch? Nee hoor, als Timmermans iets zegt in zo’n serieus gremium als de VN moet je dat wel letterlijk nemen. Hij zegt niet zo maar wat! Dat bleek woensdagavond op de verrekijk toen hij door Jeroen Pauw werd aangesproken op dat effectbejag. Zeker moeten mensen nog de tijd gehad hebben elkaar voor een laatste maal in de ogen te zien. Er was immers een slachtoffer gevonden met een zuurstofkapje op, zo onthulde Timmermans. Helaas vergat Timmermans dat de nabestaanden eerder gerust gesteld waren door deskundigen dat de slachtoffers niet langer dan een paar seconden na de raketinslag nog geleefd kunnen hebben. IJdele Timmermans denkt alleen aan zijn eigen gelijk, niet aan de gevoelens van anderen.

09 oktober 2014

Lans Bovenberg: een valse profeet

Afgelopen maandag had ik een stukje over de AOW-leeftijd in De Volkskrant. Kern was dat een van de belangrijkste redenen om de AOW-leeftijd te verhogen, namelijk dat er een grote behoefte aan meer personeel zou komen, waaronder ook ouderen, tot nu toe niet waar blijkt te zijn. Integendeel, oudere werknemers worden in grote aantallen ontslagen en hebben moeite om weer aan het werk te komen. In dat stuk citeerde ik Lans Bovenberg die 5 jaar geleden, toen de discussie speelde, een groot voorstander was van verhoging van de AOW-leeftijd. Het citaat was vrij neutraal, maar het was cynisch bedoeld. Bovenberg had mij (ik was en ben tegen verhoging van de AOW-leeftijd) in die discussie een ‘valse profeet’ genoemd. Bovenberg is bekend om zijn gelovige inborst. Hij vindt dat mensen, geïnspireerd door geloof, hoop en liefde, met elkaar moeten samenwerken. Inderdaad, een mooie samenwerking was dat tussen de heren Bovenberg, Ester en Westerlaken om mij een dikke balk in het oog te duwen. Bovenberg was toen, onder het aanroepen van Matthëus 7:5, erg veel met balken in ogen bezig. Hij vond bijvoorbeeld dat we hebzuchtige bankiers niet de schuld van de crisis mochten geven (zie bijvoorbeeld hier), want we zijn immers net zo zelfzuchtig. Inderdaad, daar zat wat in. Hij verdiende op dat moment bij zijn universiteit een salaris dat ver boven de norm lag die voor zijn functie gold. Die zelfzuchtige balk in zijn eigen oog zij hem dan ook maar vergeven. Misschien gaan we hem zelfs ook nog wel eens vergeven dat hij zelf een valse profeet blijkt te zijn.

08 oktober 2014

Anja Meulenbelt (69): ex SP

Ik ben geen fan van de huidige Israëlische regering. Diverse kansen op vrede met pragmatische Palestijnen (ze zijn er, of eigenlijk: ze waren er) op de Westoever heeft Netanyahu c.s. aan zich voorbij laten gaan. Netanyahu lijkt voortdurend de VS te overbluffen met zijn beslissingen over annexaties van land op de Westoever e.d. Hij gaat er kennelijk van uit dat hij uiteindelijk toch door de VS gesteund wordt. Maar zijn regering is in ieder geval democratisch tot stand gekomen. Dus, een meerderheid van de Israëlische bevolking geeft zijn zegen aan het beleid van Netanyahu. De regering van Hamas in Gaza is niet democratisch gekozen. Dat wil zeggen, in de Gazastrook zijn de laatste verkiezingen in 2006 geweest. Toen won Hamas. Daarna heeft Hamas de oppositie (de Fatah-partij) uitgeschakeld en zijn er geen verkiezingen meer geweest. Hamas bestuurt het land op dictatoriale wijze. Vrouwenrechten worden beknot, Palestijnse gevangenen worden gemarteld, verdachten van collaboratie met Israël worden op straat geëxecuteerd, zonder proces. Daarnaast werden er tot afgelopen zomer vrijwel dagelijks raketten op burgerdoelen in Israël afgeschoten. De oorlog die daarop onvermijdelijk volgde (zomer 2014), kostte meer dan 1000 burgers van de Gazastrook het leven. De Hamasleiders hebben de oorlog vrijwel ongeschonden doorstaan, zij hadden kennelijk wel goede schuilplekken. Anja Meulenbelt steunt dit allemaal, zoals wij weten, net als Van Agt waar zij vroeger nog zo’n hekel aan had (zie haar links op de foto). De SP, de partij waarvoor zij in de Eerste Kamer zat, is pro-Palestijns, maar vond toch dat Hamas niet onbeperkt met een uitzichtloze oorlog moest doorgaan. Anja boos. Zo boos dat ze haar lidmaatschap van de SP opzegde, lees hier haar afscheidsbrief. Mooi, een reden erbij om de SP serieus te nemen als de enige sociaal-democratische partij van Nederland.

06 oktober 2014

Henk Kamp (VVD): klap van de molen

Dat windenergie vooral gebakken lucht en weinig milieuwinst oplevert, wisten wij natuurlijk al lang. Windenergie is de minst efficiënte manier om energie op te wekken en kernenergie is de meest efficiënte manier (ik schrijf dit maar even uit mijn hoofd op, ik ga er geen bronnen bij zoeken), maar kernenergie is uit. Althans in Nederland, maar in Frankrijk gaan ze er rustig mee door. In Nederland moeten we over op wind, maar wie wil een windmolen neerzetten als hij/zij weet dat hij/zij door de Fransen zo wordt weggeconcurreerd. Windenergie wordt daarom alleen maar aangeboden omdat overheid er forse subsidie bij geeft, mensen als Rijkman Groenink varen daar wel bij. Rechtse rakkers profiteren zo van linkse hobby’s. Daar komt bij dat windenergie ook geen vermindering van de CO-2 uitstoot oplevert, omdat er in Europa afspraken zijn gemaakt over de totale uitstoot. Dus, als wij minder uitstoten dankzij de Groeninken van Nederland, kunnen andere landen weer meer uitstoten, en ze gaan dat nog doen ook. De linkse windhobby moet ook nog eens door rechtse bewindslui worden uitgevoerd. We hebben het natuurlijk over Henk Kamp, minister van Economische Zaken, die zonder blikken of blozen in het NOS-journaal van gisterenavond zei: “Iedereen snapt dat als wij op dit moment fossiele energie gebruiken en er geen capaciteit is om op een duurzame manier energie op te wekken, dat je dan in de toekomst alleen maar door kan gaan op het pad van fossiele energie.” Dit was een volkomen onbegrijpelijke uitspraak waarvan de logica mij ontging. Verdedigde hij nu wel of niet windmolens? Het leek er eerder op dat hij een klap van de (wind)molens had gehad. 

Cees Fasseur (historicus): hoflakei van Oranje

Cees Fasseur is een bekend historicus met diverse spraakmakende boeken op zijn naam. Ik heb geen van die boeken gelezen en ik ga het niet doen ook. De reden is tweeërlei. Ten eerste heeft hij een niet te verdedigen deterministische visie op het verloop van de geschiedenis. Ten tweede schrijft Fasseur boeken op bestelling. Zijn spraakmakende boek uit 2008 over de zogenaamde Greet-Hofmansaffaire heeft hij geschreven op verzoek van de toenmalige koningin Beatrix en hij mocht daarvoor bronnen inzien die voor anderen gesloten waren en dat ook zouden blijven. Collega historici konden zijn beweringen dus niet natrekken en hij zou kunnen beweren wat hij maar wilde, of eigenlijk, wat de koningin wilde. Uit het boek komt prins Bernhard naar voren als degene die het huwelijk met Juliana en daarmee de monarchie heeft gered. Dat is kennelijk wat Beatrix wilde horen, maar het was een conclusie waar collega historici vraagtekens bij zetten. Dat Bernhard niet van Juliana wilde scheiden, leek me overigens vanzelfsprekend. Bij een scheiding had hij zijn zorgeloze leventje moeten opgeven. Dankzij zijn band met het Nederlandse vorstenhuis was hij overal in de wereld een graag geziene gast en kon hij er meerdere concubines op nahouden. Dit weekend stond er een interview met Fasseur in mijn krant. Over zijn ‘boek op bestelling’ zegt hij: “Ik heb als enige toegang gekregen tot het Koninklijk Huis Archief. Ik weet dat je dan rekening moet houden met jaloezie. Je krijgt te horen: Fasseur? De hoflakei van de Oranjes. Het enige dat ik kan zeggen is: lees mijn boeken. (…) Het is een kritisch, wetenschappelijk verhaal.” Fasseur heeft dus echt niet door dat de essentie van wetenschap is dat je door collega’s kritisch kan worden beoordeeld, niet dat je zelf kritisch bent. 

05 oktober 2014

Camiel Eurlings (CDA): nog geen gezin, nog wel een baan

Camiel Eurlings was een soort autodidact wonderkind in de politiek. De CDA-bestuurders in zijn partij lusten hem aanvankelijk niet, maar via voorkeursstemmen wist hij zich als 24-jarige toch de Kamer in te loodsen. Daarna ging zijn politieke carrière alleen maar omhoog met een ministerschap als bekroning. Hij mocht politiek leider van de partij worden, maar in 2010 maakte hij bekend de politiek te verlaten. Hij wilde (heel erg CDA) een gezin stichten. Hij blijkt zich echter (niet zo erg CDA) voornamelijk in het gezelschap van fraaie fotomodellen te bevinden, maar een gezin, ho maar. Zijn vertrek uit de politiek werd ook al verdacht toen hij al na een jaar een hoge functie bij de KLM kreeg. Dat was verdacht, omdat hij als minister van Verkeer veel zaken met, maar zoals men achteraf geneigd is te denken, vooral ook voor de KLM had gedaan. Het was overigens geen stap zonder risico: een ministersbaan is geen garantie voor succes in het bedrijfsleven. Dat blijkt maar eens nu vliegmaatschappijen in de problemen komen. Het huwelijk KLM-Air France blijkt niet zo hecht als gehoopt. De ene partij (Air France) zou die problemen misschien ten koste van de andere partij (KLM) willen oplossen. En waar staat Eurlings in deze strijd? Het (Nederlandse) personeel blijkt het niet te weten, zo laat De Telegraaf ons weten. Men weet niet eens waar hij is, hij is onzichtbaar, aldus de bronnen. Hij heeft, met andere woorden, nog wel een baan maar die baan kan ook wel eens gauw ten einde zijn. Kan Camiel Eurlings eindelijk echt een gezin gaan stichten. 

03 oktober 2014

Diederik Stapel: mag geen les geven van Beertema (PVV)

Diederik Stapel speelde vals met zijn onderzoek. Dat is genoegzaam bekend; hij heeft jaren lang collega’s in de sociale psychologie beet genomen met fake-onderzoek. Iedereen geloofde hem, tot Nobelprijswinnaars aan toe. Tot hij door drie jonge wetenschappers werd ontmaskerd. Hij was een soort meestervervalser zoals Han van Meegeren dat ook was. Van Meegeren was zelfs nog beter: zijn vervalsingen zouden misschien nooit opgemerkt zijn als Van Meegeren niet van landverraad was beschuldigd omdat hij tijdens de oorlog een ‘Johannes Vermeer’ aan de Duitsers zou hebben verkocht. Toen moest hij bekennen dat het zijn eigen vervalsingen waren in plaats van cultureel erfgoed dat hij aan de Nazi’s had verkocht. Nu drie jaar na zijn ontmaskering en na het uitzitten van zijn taakstraf probeert Stapel weer aan de maatschappij deel te nemen. Moordenaars, verkrachters en Gerrit Zalm, die zelfs niet eens gestraft is voor zijn wandaden, mogen dat ook. Stapel probeerde een soort peepshow met A. Dautzenberg te verzorgen op een festival. Helaas, dat mocht niet van de hooggeleerde dames en heren van de KNAW, ook al had zijn geplande voorstelling niets met wetenschap te maken. Nu probeert hij les te gaan geven bij de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Dat mag dan weer niet van de PVV: Kamerlid Beertema vraagt aan de minister wat de toegevoegde waarde van Stapel als docent zou kunnen zijn. Daar gaat Beertema (en de minister) helemaal niet over, dachten wij zo, Beertema gaat over het onderwijsbeleid, maar niet over de aanstelling van docenten. Dat laten we over aan mensen die daar verstand van hebben. Over de toegevoegde waarde van Beertema mogen wij (wij, kiezers) het dan weer wel hebben. Daar komen wij later nog wel eens over te spreken. 

01 oktober 2014

Marcel van Dam (ex-PvdA): trending topic

Ik twitter niet en volg ook geen twitteraars, maar zelfs mij viel het op dat half of misschien wel heel twitterend Nederland enorm veel plezier had, de afgelopen 24 uur, omdat de afperser van de Familie De Mol zoveel op Marcel van Dam (MvD) leek. Kennelijk weet MvD zoveel haat op te roepen dat honderden mensen er geen genoeg van konden krijgen om de hele dag door hetzelfde grapje over hem te maken. Ik begrijp dat gevoel wel een beetje, ik heb zelf ook gemengde gevoelens over MvD. Wat de positieve kant betreft, MvD en ik hadden dezelfde mening over de verhoging van de AOW-leeftijd (namelijk: asociaal ten opzichte van de zieken en zwakken onder ons die niet meeprofiteren van de gestegen levensverwachting). Wij deelden ook een grote afkeer van de zogenaamde modelberekeningen die het CPB op dit onderwerp deed en waar uitkwam dat we veel baat zouden hebben van een verhoging van de AOW-leeftijd. Vooral de PvdA was blij met die berekeningen, want nu konden ze met een gerust hart de oude dag van de zieken en zwakken (vroeger toch de achterban van de PvdA) verzieken. Er zijn overigens niet zo veel z & z (laten we het houden op 10%), dus het zou niet zo moeilijk moeten zijn om die z & z alsnog te beschermen. Voor de PvdA was dat echter te veel gevraagd. Dat de PvdA daarmee verraad pleegde aan haar vroegere wortels daar waren MvD en ik het dus over eens. Maar MvD bleek ook heel erg op te komen voor de rijke ouderen met hun belastingvoordelen en de bescherming van hun dure huizen. Daar leek hij toch vooral te preken voor de eigen oude en rijke parochie. Ik begrijp dus wel dat jonge twitteraars zich nu erg verkneukelen.