16 september 2014

Willem Vermeend (PvdA): moet Piketty nog lezen

Willem Vermeend, wij constateerden het eerder, is altijd meer een salonsocialist geweest die liever arme mensen dan rijke mensen belastte. Hij is zelf rijk, dus dat zal wel meespelen. Nu maakte begin dit jaar een boek van de Franse econoom Thomas Piketty over kapitaalinkomen in de 21e eeuw grote opgang in de wereldwijde wereld van economen. Het boek (bijna 600 bladzijden dik, exclusief noten en dergelijke) heeft eigenlijk één centrale stelling. Die is dat, net als in de 18e en 19e eeuw vermogende mensen steeds rijker worden ten opzichte van de mensen die van een ‘gewoon’ looninkomen moeten rondkomen. Het is eigenlijk niet zo’n verrassende stelling, omdat het een soort wetmatigheid in de economie is dat de groei van kapitaalinkomen op de lange termijn hoger moet zijn dan de groei van looninkomen. Waarom dat zo is, leg ik nog wel eens uit. Piketty laat in feite zeer uitvoerig zien dat die wetmatigheid inderdaad opgaat, behalve in een groot deel van de 20e eeuw. Dat kwam omdat een groot deel van het kapitaal in de 20e eeuw door oorlogen en depressies werd vernietigd. Maar vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw zien we een toename van de hoge inkomens. Er dreigt weer een groeiende ongelijkheid te ontstaan. Dat komt dit keer niet door de adel met zijn uitgebreide bezittingen aan land, maar vooral ook door de ‘nieuwe managers’ waaronder “self-employed entrepreneurs”, zoals Piketty op blz. 280 schrijft. Mensen als Vermeend dus. Wat zegt nu Willem Vermeend (volgens nu.nl)? Het volgende: “Vermeend verwijt de Franse econoom vooral een foute visie op de toekomst te hebben (…). De rentenierssamenleving komt niet meer terug. De echt vermogende mensen worden ondernemers." Juist, Vermeend moet Piketty nog lezen (maar heeft wel alvast een mening). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten