19 september 2014

Fred de Graaf (VVD): schaamteloos naar de troonrede

Fred de Graaf, lid van de Eerste Kamer voor de VVD werd anderhalf jaar geleden door vriend en vijand uitgespuugd nadat hij tegen een journalist van De Volkskrant had gezegd dat hij het niet gepast had gevonden als Geert Wilders (PVV) bij Willem-Alexander had gelopen bij diens inhuldiging als koning. De Graaf was toen nog Kamervoorzitter en had politiek onafhankelijk moeten zijn. Hij was dus partijdig geweest en moest aftreden als Kamervoorzitter. Je zou verwachten dat zo iemand de eer aan zichzelf houdt en dat anders anderen hem die eer inpeperen, maar nee, want wie zagen we daar op Prinsjesdag naast onze eigen koningin lopen en vlak achter de koning? Warempel, het was hem. Fred de Graaf was lid van de commissie van in- en uitgeleide en kwam prominent en voluit glimlachend in beeld toen het koninklijk paar de Ridderzaal binnen ging voor het uitspreken van de Troonrede. Hij was overduidelijk zeer tevreden met zichzelf en met de situatie. Iemand zal hem benoemd hebben als lid van die commissie. Was die vergeten hoe dom deze mijnheer Fred de Graaf had gehandeld als Kamervoorzitter? OK, ook domme mensen moeten naast de koningin kunnen lopen. Ik zou me in zijn plaats rot geschaamd hebben, vooral ook om dat andere akkefietje met de koningin tijdens de afgelopen Koningsdag. Maar goed, ik ben dan ook niet zo dom als Fred de Graaf. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten