21 juni 2014

Meindert Fennema (hoogleraar): heeft bijles over de euro nodig

Meindert Fennema schreef op Volkskrant.nl dat bij een devaluatie van een eigen munt de lonen en prijzen en het besteedbaar inkomen “net zo goed dalen als nu”. Met “nu” bedoelt hij een aanpassing van lonen en prijzen binnen het eurogebied. Zoals we zagen bleek hij echter het verschil niet te kennen tussen een externe devaluatie en een interne devaluatie (binnen een muntgebied als de euro). Hij begrijpt kennelijk ook niet dat een economie binnen een gezamenlijke munt alleen maar kan floreren als ze zich op nagenoeg dezelfde manier ontwikkelt als de andere economieën. Dat Spanje en Italië sinds de invoering van euro “geweldig gemoderniseerd zijn”, zoals hij schrijft, zou best kunnen, maar dat is niet relevant. Als die “geweldige modernisering” achter blijft bij de economische groei in de noordelijke eurolanden, komen die zuidelijke landen vroeg of laat in de problemen. Waarom? Omdat de loongroei in de noordelijke landen stelselmatig gematigd is ten opzichte van de lonen in de zuidelijke landen. De laatstgenoemde landen prijzen zich daarom uit de markt en moeten schulden gaan maken om bij te blijven. Het gevolg is de schuldencrisis. Eerst in Griekenland en Portugal, later ook in Italië en Spanje. De exporten in die landen groeit nu weer, juicht Fennema. Het zou wat zijn als het niet zo was na de draconische en chaotische loon- en prijsdalingen in die landen. Maar heeft hij wel eens naar hun werkloosheidscijfers gekeken? Zou dat komen door die geweldige modernisering? Of misschien toch door de euro? Fennema heeft, kortom, bijles nodig over wat een optimaal muntgebied is. Misschien moet hij eerst maar eens Kleinknecht lezen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten