04 juni 2014

Filips VI (Spaanse troonopvolger): wel vriend van Willem

 Over Willem van Oranje hebben we het onlangs nog gehad. Hij stond als onze Vader des Vaderlands tegenover de Spaanse koning, tevens heer der Nederlanden, Filips II (zie foto), in zijn strijd voor geloofsvrijheid en uiteindelijk een vrije republiek in de Nederlanden. Willem en Filips II waren geen vrienden, met andere woorden. Hoewel Filips Willem nog wel in hoge posten had benoemd, was hij toen hij in 1559 definitief naar Spanje vertrok, zijn vertrouwen in Willem kwijt. Het zou nooit meer goed komen tussen die twee, terwijl de vader van Filips, Karel V, nog als de beschermheer van Willem was opgetreden. Spanje is in de loop der tijd diverse keren overgegaan van een monarchie naar een republiek en weer terug. Pas sinds 1975 is er weer een volwaardige monarchie. De oude koning Juan Carlos treedt nu af en zijn zoon Filips zal waarschijnlijk als Filips VI de troon bestijgen. Waarschijnlijk, want er is een flinke republikeinse stroming in Spanje die een referendum eist met als inzet het al dan niet afschaffen van de monarchie. Dat is de ironie van de geschiedenis. Terwijl wij hier in de zestiende/zeventiende eeuw streden voor een republiek tegen de Spaanse monarchie, hebben we nu een monarchie die vrijwel niemand (op een enkeling na, zoals Erwin Lensink) wil beëindigen. Maar de Spanjaarden hebben een monarchie waar velen een einde aan willen maken. Nog meer ironie: onze eigen koning Willem schijnt goed bevriend te zijn met de toekomstige koning Filips VI. Zou Willem dan inderdaad geen echte Oranje zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten