13 juni 2014

Erik Staal (ex-Vestia): zijn vrienden hielden toezicht op hem

Van Erik Staal, de voormalige opperbaas van woningcoöperatie Vestia, weten we nu wel dat hij niet deugde. Zijn inkomen bij Vestia (sociale woningbouw!) was te hoog (half miljoen), hij zorgde er voor dat zijn vrienden commissaris werden bij Vestia (Lugte, Noordanus en Baart), hij sloeg kritiek en waarschuwingen in de wind (over de derivaten), en, wat ongeveer op hetzelfde neerkomt, hij sprak te veel en luisterde te weinig. Dat laatste bleek ook weer eens uit de verhoren voor de parlementaire enquête woningcoöperaties. Het leek mij bij voorbaat zinloos Staal te ‘verhoren’ voor de enquêtecommissie en, inderdaad, Staal bleef minutenlang doorpraten over irrelevante feiten zonder door de commissie in de rede gevallen te worden. Zo ging het er indertijd ook aan toe in vergaderingen met de raad van commissarissen, stel ik mij voor. Alle kritiek (voor zover aanwezig) werd door Staal als een bulldozer plat gewalst. Het ergste is misschien nog wel dat dit ook jarenlang getolereerd is, zonder dat iemand het nodig vond in te grijpen. Als in 2010/2011 de rente niet was gedaald en Vestia dus geen 2 miljard euro verlies op zijn ongedekte derivatencontracten had geleden, zou Staal misschien nu nog steeds de dictator van Vestia zijn. Of misschien is het ergste wel dat het nog steeds zo is dat toezichthouders vooral mensen die zijn die een netwerk hebben, die, met andere woorden, uit de kennissen- en vriendenkring komen van degenen die zij moeten controleren. Wat mij betreft zou de les moeten zijn: “benoem mensen met een netwerk niet tot toezichthouders”. Benoem autisten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten