24 april 2014

Peter Nijkamp (VU): reputatie verspeeld?

De commissie Zwemmer is bezig het werk van Nijkamp door te ploegen op ‘zelfplagiaat’. Dat lijkt me niet zo’n interessante exercitie want, zoals Peter Nijkamp zelf schreef in het VU-blad Ad Valvas: “Het zal in de wetenschap (...)altijd om inhoud en originaliteit moeten gaan. Computerscans van teksten die ‘ergens’  (…) op het Internet zijn terechtgekomen kunnen (…) niet de wetenschappelijke substantie van een uitspraak (…) beoordelen. Daarvoor moet men te biecht gaan bij de vakdeskundigen (de ‘peers’).” Ik weet niet of Nijkamp mij als zo’n peer zal willen beschouwen. Ruimtelijke economie is niet bepaald mijn terrein, maar ik meen als redelijk geschoold econoom toch in staat te zijn de inhoud van artikelen op dat gebied te kunnen beoordelen. Ik ben maar eens begonnen met een recent artikel van Nijkamp met Kourtit uit de Journal of Regional Science (zie, hier en hier en hier en hier voor mijn beoordeling). Conclusies: de basishypothese wordt zwak beargumenteerd en het lijkt erop dat men wel erg graag de hypothese wil bevestigen; de informatie over de gebruikte data is onvoldoende; het is niet duidelijk of de gebruikte methoden (data envelopment analysis en statistische analyse) juist zijn toegepast. Het basisresultaat, namelijk dat een bedrijf (in de creatieve sector) dat strategische overwegingen gebruikt bij het dagelijkse functioneren beter zal presteren dan bedrijven die dat minder doen, is door dit alles uit de lucht gegrepen. Het zou gebaseerd kunnen zijn op degelijk empirisch werk, maar het zou net zo goed verzonnen kunnen zijn, of door manipulatie van data zijn verkregen. Kortom, dit artikel staat duidelijk in de min: het doet geen eer aan de reputatie van Nijkamp. Misschien doet een volgend artikel dat wel, maar om dat te lezen heb ik wel weer enige tijd nodig.       

Geen opmerkingen:

Een reactie posten