27 maart 2014

Peter Nijkamp: eerherstel I?

De afgelopen maand lijkt er een beweging op gang te komen om Peter Nijkamp te zuiveren van beschuldigingen van wetenschappelijk wangedrag, met name dat hij zich zou bezondigen aan zelfplagiaat. Zo was daar een brief aan de rector van de VU van meer dan 80 wetenschappers uit de hele wereld die het voor Nijkamp opnamen. Zij komen met het argument dat academisch onderzoek een reis is en geen bestemming en voortbouwt op vroeger gedaan onderzoek: “Dan is het vaak nodig om eerder onderzoek te parafraseren en bestaande data te gebruiken om voortgang te boeken met ons onderzoek en om onze nieuwe bijdragen uit te leggen.” Peter Wakker, een van de meest publicerende economen in Nederland in toonaangevende tijdschriften met Nobelprijswinnaars als co-auteurs (dus niet de eerste de beste) zegt in een reactie op deze brief in het universiteitsblad van de VU: “Eens met deze steun. De schade die het NRC, met hun incompetente journalist, hebben aangericht is schandalig. De frase ‘gebaseerd op eigen onderzoek’ van de NRC is kolderiek.” De ‘incompetente journalist’ is natuurlijk Frank van Kolfschooten die in de NRC liet zien dat een aantal artikelen van Nijkamp, al dan niet samen met zijn promovenda Karima Kourtit, bestond uit letterlijke herhalingen van teksten uit eerdere artikelen van Nijkamp zelf, zonder dat dit expliciet werd vermeld. Maar, zeggen de meer dan 80 collega’s, herhalen moet soms om vooruit te komen. De ‘incompetente’ Van Kolfschooten zat er helemaal naast. Waar of niet waar? Dat zien we de volgende keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten