05 maart 2014

André Krouwel (VU-politicoloog): lokaal orakel

André Krouwel is een van de bedenkers van het Kieskompas, de hulp op internet bij het bepalen van de politieke voorkeur. Hij is daarmee inmiddels een bekende Nederlander (BN) geworden. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is hij niet uit kranten en van tv weg te slaan. Hij heeft inmiddels al voorspeld dat de grotere invloed van lokale partijen zal leiden tot ‘balkanisering’ van de gemeentepolitiek. Hij bedoelt daarmee dat al die concurrerende lokale partijen elkaar de raad uit willen vechten. Dat zal soms wel eens gebeuren, maar soms ook niet. Altijd goed dus, zo’n uitspraak. Een van zijn laatste orakels is dat de allochtone jongeren aan het ‘ontzuilen’ zijn en daarom niet langer op de PvdA willen stemmen. De PvdA is dus een allochtone zuil, volgens Krouwel en hij weet dat allochtone jongeren die partij niet meer willen omdat ze aan het ‘emanciperen’ zijn. Prachtig, maar te controleren is zijn uitspraak niet. Krouwel komt daarmee dichtbij de orakels van Maurice de Hond vlak voor verkiezingen. Die komen nooit uit, dat wil zeggen bij ‘echte’ verkiezingen komt er altijd iets heel anders uit dan Maurice de Hond had georakeld. Wat zei Krouwel een aantal jaren geleden ook al weer? Het volgende: “Dit weerhoudt De Hond er niet van gedurende verkiezingscampagnes vele uitspraken te doen over ‘wat de Nederlandse kiezer vindt’. Omdat hij bijzonder veel media-aandacht krijgt (denk aan het dagelijkse gebabbel bij De Wereld Draait Door) heeft De Hond grote invloed op het stemgedrag van burgers. Vaak zegt Maurice de Hond dingen die achteraf de grootst mogelijke onzin blijken te zijn (…)”.  Vervang in de voorgaande quote De Hond door Krouwel en Maurice door André en het is nog steeds waar wat er staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten