12 februari 2014

Jos van Rey: wil oude cultuur terug in Roermond

Jos van Rey was 14 jaar wethouder in Roermond met grondpolitiek in zijn portefeuille. Tijdens die periode gaf de gemeente, i.c. Van Rey, mooie opdrachten aan projectontwikkelaar Van Pol. Van Pol en van Rey waren zeer bevriend. Rond die opdrachten hing dan ook “een evidente en jarenlange schijn van belangenverstrengeling.” Later probeerde hij ook nog een regionale politieke vriend tot burgemeester van Roermond te bombarderen, maar dat liep helemaal anders, zoals we weten. Die politieke vriend moet nu oudjes helpen in een bejaardenhuis, of zoiets. Hoewel het wel even duurde, had het openbaar ministerie toen toch ook al onraad geroken en is nu al tijden bezig een aanklacht tegen Van Rey voor te bereiden. Hij wordt verdacht van ambtelijke corruptie. Van Rey zelf is de onschuld zelve en hij wilde graag weer wat ‘doen’ voor de VVD, maar van de VVD mag hij, hangende het onderzoek, geen prominente politieke rol spelen. Geen nood, Van Rey is een nieuwe politieke partij begonnen in Roermond en heeft al weer van zich doen spreken in een verkiezingsdebat. Hij wil oude tijden doen herleven. De ‘cultuur’ die er heerste tijdens zijn wethouderschap moet weer terugkomen, zegt hij in het filmpje. Juist: corruptie, nepotisme, die cultuur, waar Van Rey zo goed in was, hij lust er nog steeds pap van. De lokale deskundigen schijnen Van Rey ook nog een goede kans te geven op een klinkende verkiezingsoverwinning bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Roermondse kiezers houden kennelijk ook wel van een cultuur van corruptie en nepotisme.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten