15 januari 2014

Peter Nijkamp (VU): hetze?

Het is altijd gevaarlijk voor een ‘gevallen’ man (of vrouw) om achteraf zijn (of haar) blazoen alsnog schoon te willen poetsen. Peter Nijkamp die betrokken is bij een plagiaatzaak doet dat toch. In een uitgebreid stuk in het universiteitsblad van de VU, Ad Valvas, verdedigt hij zich tegen de aantijgingen van plagiaat. Een van zijn belangrijkste argumenten is dat het onderzoek dat door de journalist Frank van Kolfschooten is gedaan naar zijn werk een puur mechanische exercitie was, terwijl hij (FvK) beter “met ‘peers’ (had) kunnen praten over de vraag of een idee, een aanpak of een vinding vernieuwend of origineel is.” Dat is een ‘pot-verwijt-de-ketel’ argument. In de wetenschap wordt de status van een wetenschapper vrijwel altijd afgemeten aan de hand van mechanische indicatoren: dat wil zeggen het aantal artikelen en citaties en de ‘zwaarte’ of reputatie van het tijdschrift waarin gepubliceerd wordt. Nijkamp had zich beter druk kunnen maken om zijn eigen Vrije Universiteit en zijn eigen Economische Faculteit die maandenlang schimmig deden over wat er nu eigenlijk aan de hand was met het proefschrift van zijn promovenda Kourtit. Er was een rapport, maar dat werd niet gepubliceerd (Nijkamp had daar zelf op kunnen aandringen). Toen uiteindelijk toch, eind vorig jaar, een samenvatting van het onderzoeksrapport op de site van de Vsnu bleek te staan, was dat geanonimiseerd. Volgens dat rapport was er sprake van plagiaat, die “wellicht het gevolg was van onvoldoende kennis van de geldende regels.” Een infantielere verdediging tegen een ernstige beschuldiging van wetenschappelijke fraude heb ik zelden gezien. Nu is misschien die samenvatting toch niet correct. Als dit een hetze is, dan is dit een gevolg van geblunder door de VU zelf. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten