16 januari 2014

Matthijs van Nieuwkerk (DWDD): raaskalt over online colleges

Nog maar even terug naar de DWDD-uitzending van 8 januari met de minister van onderwijs. Die ging over massive open online courses (MOOC), de cursussen die momenteel online worden aangeboden, compleet met colleges, vraagstukken, tentamens en de mogelijkheid van feedback op ingediende vragen door deelnemers. De minister van onderwijs, Jet Bussemaker, kondigde in de uitzending aan dat studenten deze cursussen kunnen laten meetellen op hun diploma. In hoeverre valt na te gaan of deze studenten zelf werkelijk wat aan de cursus gedaan hebben, zei ze er niet bij. Een van de meest pregnante ervaringen met deze cursussen is nu juist dat deelnemers nauwelijks actief blijken te zijn. De minister zei wel dat deze cursussen hoogstens als aanvulling kunnen dienen en dat fysiek contact met docenten wel nodig blijft. Presentator Matthijs van Nieuwkerk wilde daar niets van horen. Minutenlang probeerde hij de minister te verleiden tot de uitspraak dat als studenten kunnen kiezen voor topdocenten van Harvard alle ‘mindere’ docenten in Nederland overbodig zijn, of hoogstens lakeien van de toppers bij Harvard. Dat de minister wilde zeggen dat er juist meer docenten nodig zijn, wilde er bij hem niet in. Hij ging er vanuit dat de minister de ‘mindere’ docenten in bescherming wilde nemen, maar heimelijk ook wel wist dat ze allemaal ontslagen kunnen worden. Het tekent het onbegrip over wat hoger onderwijs nodig heeft: Van Nieuwkerk en zijn geadopteerde whizzkid Alexander Klöpping gaan er vanuit dat als colleges zijn als popconcerten het academische ideaal voor de student is bereikt. Dit is ook het uitgangspunt van de Universiteit van Nederland die door Alexander Klöpping is opgericht. Die colleges zijn net zo passief als en dragen net zo veel (of net zo weinig bij) aan de academische vaardigheden als de ouderwetse hoorcolleges waar Van Nieuwkerk zijn staf over breekt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten