18 december 2013

Santa Claus: tijd voor de winterstop

Vijftien jaar geleden woonde ik met mijn gezin een jaar in Nashville, TN. Twee van mijn drie dochters geloofden toen nog in Sinterklaas. Rond Sinterklaas hadden ze de Engelse taal perfect onder de knie en de Amerikanen waren al volop met kerstmis bezig. Santa Claus was niet uit het straatbeeld te slaan, maar mijn gelovige dochters wilden niets van hem weten. Ze vonden het belachelijk dat Amerikaanse kinderen geloofden dat Santa Claus echt met zijn slee van de Noordpool kwam aangereden. Hun eigen geloof in Sinterklaas werd door die weirdo echter niet aangetast. Geloof is relatief, maar kan ook onwankelbaar zijn. Dat laatste doet zich vooral voor bij kinderen en fundamentalisten. Wijs hun er vooral niet op dat ze niet langer in Sinterklaas of Allah moeten geloven. Toen dan ook een zekere Verene Shepherd min of meer namens de VN kwam meedelen dat Zwarte Piet een symbool is van racisme tegen mensen van Afrikaanse afkomst en dat de Kerstman net zo goed, zo niet beter is, als Sinterklaas, ontstond er grote opschudding in Nederland. Niet onder kinderen; hun geloof is onwankelbaar. Daar doet de VN niet veel aan af. De opschudding was onder volwassenen, waaronder ondergetekende. Zijn wij dan fundamentalisten, een soort Jihadstrijders, maar dan voor de Sint in plaats van Allah? Nou niet echt. Die Santa is gewoon echt een weirdo. Daar hoeven we toch niet in te geloven? Enfin, Santa is wel een goed excuus om even de goede en slechte mensen hun gang te laten gaan. Ergens in januari komen we weer terug. 

17 december 2013

Maas-Jan Heineman (AMC): Helaas, we hebben uw man vermoord

Het verhaal van Nico Tromp, huisarts in Tuitjenhorn, Noord Holland, die zelfmoord pleegde na geschorst te zijn door de inspectie voor de gezondheidszorg, heeft nog een staartje gekregen. Het AMC heeft vorige week zijn excuses aangeboden aan de weduwe van Nico Tromp, Anneke Tromp, voor de manier waarop Tromp door het AMC werd behandeld. Voor het hele verhaal, kijk nog eens hierhier en hier. Het AMC probeerde Tromp na zijn zelfmoord in de berichtgeving neer te zetten als een moordenaar. Een ‘overvalcommando’ van het OM (een rechter-commissaris, een officier van justitie en twee politieagenten) had huiszoeking gedaan bij de (toen nog levende) Tromp. Toen de zaak in de publiciteit kwam (na de zelfmoord) verklaarde het AMC dat er “bijzonder grote hoeveelheden morfine, en dormicum” waren gevonden bij Tromp. Dat suggereerde dat er bewijs was voor het moorddadige karakter van Tromp. Het AMC zei er niet bij dat huisartsen so-wie-so verplicht zijn morfine en dormicum in voorraad aan te houden en dat ze vrij zijn zelf te bepalen hoe groot die hoeveelheid is. Alle instanties (AMC, inspectie en het OM) hebben onevenredig hard ingebeukt op Tromp. Na zijn zelfmoord hebben die instanties lang vol weten te houden dat die behandeling van Tromp terecht was. Het AMC is dan nu tot inkeer gekomen. Misschien was het toch wel beter geweest om eerst met hem te praten alvorens op de argeloze Nico Tromp in te gaan hakken via de inspectie en het genoemde overvalcommando, verklaarde Maas-Jan Heineman, bestuurder van het AMC. Het AMC heeft de weduwe van Tromp op de koffie uitgenodigd om het uit te praten. Het moet wel bittere koffie zijn, want haar man wordt daar niet door tot leven gewekt. 

15 december 2013

Kees van der Staaij (SGP): politicus van het jaar 2013

Kees van der Staaij blijkt het meest succesvolle Kamerlid van 2013. Hij slaagt er het meest in om voor amendementen en moties een meerderheid te krijgen. Verdient hij daarvoor de titel politicus van het jaar? Nou nee, want als je goed door hebt wat de grootste gemene deler in de politiek is, wil dat nog niet zeggen dat je politiek effectief bent. “Een allemans vriend is iedermans nar”. Daar win je geen zetels mee, met andere woorden. Toch gun ik hem die eretitel, want hij is in het afgelopen jaar een van de weinige politici geweest (misschien zelfs wel de enige) die er bij de overheid op aandrong het gezin te beschermen. Zo maakte hij bezwaar tegen de dating site Second love die “gelukkig getrouwde mensen” uitnodigt eens uit “de sleur” te komen voor een “spannend avontuur”. Met een andere partner, uiteraard. Dat is de overheid op kosten jagen door echtscheidingen te veroorzaken via het aanmoedigen van overspel, vond Kees van der Staaij (SGP). Echtscheidingen leiden tot kosten voor de overheid omdat kinderen van gescheiden ouders een grotere kans hebben in het zorgcircuit terecht te komen en dus ten laste van de maatschappij te komen. Van der Staaij stelde er vragen in de Kamer over, maar de verantwoordelijke bewindsman (Martin van Rijn, PvdA) vindt dat de overheid zich niet met privérelaties mag bemoeien. Hier had Van der Staaij dus geen succes, maar dat was niet zo verwonderlijk. Dit kabinet heeft de kosten van de jeugdzorg immers doorgeschoven naar de gemeenten. Dus van de kosten van scheidingen heeft dit kabinet geen last. Van der Staaij heeft met zijn vragen over Second love bloot gelegd dat dit kabinet geen boodschap meer heeft aan gezinnen. Daarom is hij voor mij de politicus van het jaar.

13 december 2013

Erwin Lensink (waxinelichthoudergooier): man van het jaar 2013

Iedereen schijnt, als het jaar tegen het einde loopt, zijn man (of vrouw) van het jaar te willen aanwijzen. De paus is het in de VS, klokkenluider Edward Snowden is het in het VK en diezelfde Snowden is zelfs boven Stromae verkozen in België. Ik kan niet achterblijven een man van het jaar aan te wijzen: Erwin Lensink is mijn grote favoriet, mijn cultheld. Hij is een fan van Willem van Oranje, omdat deze enige echte Willem ons de republiek heeft bezorgd. Erwin wil de republiek terug, desnoods met een Oranje als stadhouder. Maar dan moet het wel een echte Oranje wezen, geen bastaard Oranje. Hij wil er zeker van zijn dat de leden van het koninklijk huis Oranje in hun genen hebben en bij voorkeur in een directe lijn van de Vader des Vaderlands (VdV) afstammen. Daarom stelde hij in de rechtszaal voor dat de leden van het koningshuis zich aan een dna-test onderwerpen. Die verplichting zal er niet komen. Velen vrezen wellicht dat het Oranjesprookje dan definitief uit is. Tot grote ergernis van Lensink. Dit jaar kon hij zich weer laten zien: eerst bij de kroning, later bij de 200e viering van de terugkeer van de Oranjes in De Lage Landen. Maar hij kreeg de kans niet. Steeds als hij zich wilde manifesteren, werd hij ingerekend. Al met al heeft zijn liefde voor de VdV hem al meer dan twee jaar gevangenschap opgeleverd. Je kunt in Nederland beter iemand min of meer met opzet dood rijden (Milen Y.), grof mishandelen (de kopschoppers), corruptie plegen (Kalbfleisch), of de belastingbetaler voor een paar miljard tillen (Staal) dan een waxinelichtje naar een gouden koets gooien. Martelaar voor Oranje: ook daarom is hij mijn (Oranje) Man van het Jaar 2013.  

12 december 2013

Pieter Kalbfleisch: geeft geen advies dat wel wordt opgevolgd

Ah! Daar hebben we op de valreep van het jaar voormalig rechter Kalbfleisch weer, dankzij ftm.nl. We herinneren ons Kalbfleisch als de man die het op een akkoordje had gegooid met die andere voormalige rechter, Westenberg. Westenberg moest uitspraak doen in de zogeheten Chipsholzaak, waar ook Kalbfleisch met enkele van zijn vele zakenvriendjes een belang bij hadden. Het zou wel goed uitkomen als Westenberg ten gunste van Kalbfleisch zou oordelen. Dat riekte naar corruptie. Welnee, onzin, ze gingen privé niet eens met elkaar om, zoals de heren onder ede verklaarden. Naar later bleek aten ze wel iedere week bij elkaar thuis. Een rechter (weer een andere) vond dat niet voldoende bewijs dat ze privé met elkaar om gingen. Dat schijnt juridisch te kunnen: elke week met eenzelfde persoon in eigen huis eten en er toch niet privé mee omgaan. Nu was Kalbfleisch ook als adviseur betrokken bij een aandelentransactie rond het Slotervaartziekenhuis. De bedoeling van die transactie was om voormalig bestuurder en aandeelhouder van het ziekenhuis Aysal Erbudak op een dubieuze manier de voet dwars te zetten. Lees de details bij ftm. Wat zegt Kalbfleisch? Hij was helemaal geen adviseur van het bestuur, alleen van de Raad van Commissarissen van het ziekenhuis. Het bestuur nam de beslissing tot die aandelentransactie over te gaan. Dat zal juridisch ook wel weer kloppen: je geeft een advies in een vergadering waar het bestuur en andere belanghebbenden aanwezig zijn (en ook de Raad van Commissarissen). Als dat advies (dat, naar het lijkt, tot het plegen van onrechtmatige handelingen tegen Erbudak aanzette) dan wordt opgevolgd, dan heb je dat advies natuurlijk helemaal niet gegeven. Juridisch gesproken. Deze man is niet te slachten.

10 december 2013

Rishi: zijn dood volgens het NOS-journaal

Afgelopen zondag een item in het NOS-journaal (1:54 minuten) over de dood van Rishi (17 jaar) op het station Hollands Spoor, november 2012. Hij werd dodelijk getroffen door een politiekogel toen hij op de vlucht sloeg bij de nadering van drie agenten. De politie was opgeroepen omdat Rishi even daarvoor iemand bedreigd had. Hij zou daarbij gezegd hebben dat hij een geweer had (maar hij was ongewapend). Bij zijn vlucht lijkt hij iets uit zijn jas te halen. Dat was voor een van de agenten reden te schieten. Het NOS-journaal geeft deze achtergrondinformatie niet. Ook werd niet vermeld dat de jongen niet thuis woont, maar in een opvanghuis voor moeilijke jongeren. De uitzending suggereert juist dat Risha bij zijn moeder woonde. Het NOS-journaal geeft de moeder van Rishi een centrale plaats in het item. Zij zegt haar “zoontje” erg te missen en vindt dat Rishi vermoord is door de politie, maar ze heeft geen vertrouwen in de rechtsgang en het O.M. Vervolgens ‘bewees’ de advocaat van de familie dat Rishi weloverwogen door de agent was neer geschoten en er dus inderdaad sprake was van moord. Uiteraard is het verschrikkelijk als je zoon wordt dood geschoten: om ons dat voor te stellen hebben we het NOS-journaal niet nodig. Waar we het NOS-journaal wel bij nodig hebben is om op zijn minst te vertellen wat er aan de schietpartij vooraf ging en of het gedrag van de schietende agent te verklaren is. De desbetreffende agent blijkt al sinds het incident met de dood bedreigd te worden. Het NOS-journaal is met dit soort uitzendingen mede schuldig aan deze hetze. 

09 december 2013

Frans Timmermans (MinBui, PvdA): werelddaad in Israël

Van de huidige Israëlische regering ben ik geen grote fan. Op momenten dat er op de Westoever een gematigde politieke en economische wind waait, laat de regering Netanyahu het afweten. Ik kan er inkomen dat Netanyahu geen vredesregeling wil met Hamas. De Westoever echter had recent een van die zeldzame Palestijnse bestuurders die niet steeds vervalt in de bekende onvruchtbare larmoyante Palestijnse retoriek en die ook nog eens weet hoe je een land moet runnen, maar Netanyahu deed met hem geen zaken. Die bestuurder, Salem Fayyad, is inmiddels al weer weg. Van Frans Timmermans ben ik ook al geen fan. Hij weet niet wat de gevolgen zijn van vrij verkeer van werknemers in Europa, hij verdedigt nog steeds een halfslachtige Europese grondwet, waar hij zelf aan had meegeschreven. Daarom kon ik het niet helpen dat ik me verkneukelde toen het ministerie van buitenlandse zaken niet bleek te zijn nagegaan of Israël wel blij was als Nederland een apparaat zou schenken waarmee gescand kan worden of vanuit Gaza geëxporteerde containers oorlogsmaterieel bevatten. Israël was helemaal niet blij met deze gift, maar Timmermans, op bezoek in Israël, dacht van wel. Timmermans mocht van Netanhayu ook niet zonder gewapende Israëlische militairen op het Palestijnse deel van de Westoever rond lopen. Toen stelde dappere Timmermans een daad: hij ging helemaal niet op de Westoever rondlopen. Een daad van internationale allure.

07 december 2013

Laurens Jan Brinkhorst (D66): onderbuikgevoel bij een EU-referendum

D66 was altijd voor directe democratie. De macht bij de kiezer. D66 is ook erg voor Europa, maar helaas directe democratie en Europa verdragen zich niet zo goed met elkaar. De burger stemt tegen Europa als het erop aan komt. Daarom is D66 niet meer zo happig op referenda, zeker als het om Europa gaat. Het referendum over de Europese grondwet in 2005 was voor D66 de ‘eye opener’. Die grondwet was een gruwel: het was een zwalkend en verwarrend stuk, waar iedereen (federalist en anti-federalist) te vriend werden gehouden. Het was dan ook geen wonder dat die werd verworpen door de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. D66-prominent en toenmalig minister van economische zaken Laurens Jan Brinkhorst dacht er indertijd heel anders over. Dat was zijn goed recht, al was zijn steun voor de grondwet gebaseerd op een soort onderbuikgevoel. Beroemd is zijn uitspraak dat het licht uit zou gaan als de Europese grondwet zou worden verworpen. Het licht is gewoon blijven branden nadat de grondwet was verworpen. Bij Brinkhorst zelf is er helaas geen licht opgegaan. Hij zei deze week het volgende in De Volkskrant: “Wanneer de buitenlandse politiek in beeld komt, wordt het moeilijk. Dat hebben we gezien bij het referendum van 2005 over de Europese grondwet. Als burgers niet goed worden voorgelicht, maar je alleen maar dikke documenten produceert, krijgen ze geen duidelijk beeld van waarover het gaat. Dan krijg je geen oordeel op feiten, maar gaan onderbuikgevoelens een rol spelen.” Wat Brinkhorst wil zeggen: het volk is te dom om iets te vinden over Europese onderwerpen. Laat dat maar aan ons over. Wij, leden van de politieke elite, wij hebben geen last van onderbuikgevoelens.


06 december 2013

Nelson Mandela (1918-2013): onsterfelijk

Wij hadden Willem van Oranje (1533 – 1584), de Amerikanen hadden George Washington (1732-1799) en de Zuid Afrikanen hadden Nelson Mandela. Mandela was een staatshoofd dat anders dan vele andere Afrikaanse leiders verzoening en respect voor minderheden als leidraad voor zijn handelen had. Vergelding voor de wandaden onder het apartheidsregime bleef daardoor na de invoering van de democratie in 1994 achterwege. Dankzij deze verzoening kon Zuid Afrika een relatief welvarend land blijven, anders dan het Zimbabwe van Mugabe. Mugabe kon alleen overleven door blanke boeren als zondebokken aan te wijzen en hun land te onteigenen. Mandela was een visionaire leider die wist, net als George Washington dat macht corrumpeert. Hij bleef maar vijf jaar president. Als president was hij geen praktisch bestuurder. Armoede en ongelijkheid onder de zwarte bevolking heeft hij niet kunnen oplossen tijdens zijn bewind. Daarom lopen er in Zuid Afrika veel potentiële Mugabes rond die bereid zijn de onvrede over de bestaande ongelijkheid om te zetten in rassenhaat. Als zij de overhand krijgen kan het gauw over zijn met democratie en welvaart in Zuid Afrika. Net zoals het in Zimbabwe gebeurde. Mandela is onsterfelijk geworden, maar de wereld en vooral Zuid Afrika zal de levende Mandela erg gaan missen.    

04 december 2013

Erwin Lensink (waxinelichthoudergooier); geen feestjaar

Wij (= wij Nederlanders) vieren een heel jaar feest omdat we 200 jaar onder het vorstenhuis Oranje hebben mogen leven. Hoera! Dat we niet gevraagd hebben om dat vorstendom na zo’n kleine 20 jaar zonder een Oranje in de buurt, niemand die er om maalt. Behalve natuurlijk Erwin Lensink, die verslaafd is aan het huis van Oranje, maar twijfelt aan het Oranjegehalte van onze huidige vorst. Als fan van Willem van Oranje, de enige echte Willem in zijn optiek, is het hem een gruwel te bedenken dat de huidige Willem misschien niet eens van de Vader des Vaderlands (VdV) afstamt. We weten natuurlijk niet of Erwin de vorstelijke stamboom wel eens bekeken heeft, maar wie goed kijkt, ziet dat er wel een knik in de lijn van de VdV naar de huidige Willem zit. Onze Willem stamt af van de broer Jan (van Nassau) van de VdV. Ook niet slecht, maar voor Erwin waarschijnlijk niet genoeg en frustrerend. Die frustratie leidde tot zijn beroemde worp van een waxinelichthouder naar de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag 2010. Daarvoor heeft hij twee jaar in het gevang gezeten en is hij diverse malen in hechtenis genomen uit angst voor recidive. Hij was onlangs in de buurt van het naspelen van de landing van Willem VI, de latere (1815) koning Willem I. Hij wilde daar protesteren tegen de “geschiedvervalsing” met onder meer de volgende tekst: “Wij, Nederlanders, zijn geen onderdanen maar soeverein en vrij onvereerd (sic) via het plakkaat verlatinghe door Willem …van Oranje.”  Hij werd erom gearresteerd. Het is duidelijk, het komend jaar wordt geen feestjaar voor Erwin. 

02 december 2013

Dries van Agt: dood aan terroristen

Dries van Agt is al meer dan twee decennia met het Midden-Oostenconflict bezig. Iets anders dan dat schijnt hem niet meer te interesseren. Hij heeft daarbij de nodige sympathie voor Hamas ontwikkeld. Hamas is de baas op de Gazastrook, maar wordt door een groot deel van de wereld als een terroristische groep beschouwd. Jarenlang werd er vanuit Gaza vrijwel iedere week en soms dag na dag Qassam-raketten afgeschoten op Israëlische burgers. Van Agt vond dat te betreuren, maar begrijpelijk, want Israël had de Gazastrook bezet, niet door het te bezetten, maar door het af te grendelen van de rest van de wereld. Zijn houding tegen terroristen is niet altijd zo begripvol geweest. Deze week is de treinkaping van 1977 door Nederlandse Molukkers weer in de publiciteit. Deze kaping werd op gewelddadige wijze beëindigd door commando’s van het Nederlandse leger. Zes van de negen kapers kwamen daarbij om, in een “regen van kogels”. Het lijkt er nu op dat de kapers met opzet werden gedood. Dries van Agt was toen minister van justitie. Volgens de krant deze ochtend was hij indertijd voldaan over de actie en prees hij de “uiterst moedige en kundige wijze” waarop de commando’s te werk waren gegaan. Geen enkel woord van begrip te bekennen voor de Molukkers, wier land in feite ook was bezet (door Indonesiërs) en die door beloften van Nederlandse regeringen over een onafhankelijk Molukken op het verkeerde been waren gezet. Je vraagt je af waar dat latere begrip voor de toch beslist niet zachtzinnige Hamas vandaan is gekomen. We kunnen er naar raden.