28 november 2013

Laura van der Geest (CPB): gaat een onsje minder rekenen.

Toen Laura van der Geest benoemd werd tot directeur van het Centraal Plan Bureau trok er een storm op onder Nederlandse economen. De teneur was dat ze een ambtenaar was zonder wetenschappelijke ervaring en dus niet geschikt om een organisatie als het CPB te leiden die juist wetenschappelijke objectiviteit als een van haar sterke punten heeft. Ikzelf werd ook op een gegeven moment gevraagd wat ik van haar benoeming vond. Mijn angst was dat ze door haar gebrek aan wetenschappelijke ervaring juist een te groot ontzag voor economische modellen zou hebben. Deze week trad ze voor het eerst in de publiciteit en trad ze op bij Nieuwsuur. Ze deed dat meer als een ambtenaar dan als een onafhankelijke ‘rekenmeester’. Maar haar boodschap was dat het CPB zich in het vervolg zou beperken bij het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s. Dat was goed nieuws. Het CPB berekent met behulp van een model wat de effecten van de beleidsvoorstellen in de partijprogramma’s zijn op de werkgelegenheid, de overheidsfinanciën, de inflatie, enzovoorts. Deze doorrekeningen hebben grote invloed op verkiezingscampagnes en misschien zelfs wel op de verkiezingsuitslag. Het ‘waarheidsgehalte’ van de berekeningen is echter dubieus, of in ieder geval nooit gemeten. Het CPB zou er daarom mee moeten ophouden omdat valse suggesties worden gewekt door de uitkomsten. Maar Van der Geest heeft dat niet voor ogen. “Het CPB blijft de doorrekeningen graag verzorgen,” zegt ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het wordt dus met die doorrekeningen wel een onsje minder, maar we blijven wel vlees snijden. Laten we ons dan maar vasthouden aan het idee dat als Van der Geest steeds minder aan doorrekenen doet, er op een goede dag geen doorrekening meer zal zijn. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten