07 mei 2013

Maryze Schoneveld: Pompe-patiënte, graaft haar eigen graf

In Nederland worden medicijnen zelden uit het verzekeringspakket geweerd, zelfs niet als de effectiviteit laag is in verhouding tot de kosten. De farmaceutische industrie spint daar garen bij, want die kan daardoor in feite alles vragen wat ze wil. Zo zijn de medicijnen tegen een zeldzame spierziekte als de ziekte van Pompe erg duur (ongeveer een half miljoen euro per patiënt per jaar), terwijl de werking van deze medicijnen twijfelachtig is. Maar nu de financiering van de zorg begint te schuren en het misbruik van zorggeld aan alle kanten begint uit te lekken, worden er ook vraagtekens gezet bij de vergoeding van deze dure Pompe-medicijnen. Voor de farmaceutische industrie is dat uiteraard slecht nieuws: daar gaan hun monopoliewinsten op de verkoop van deze medicijnen. Maar de industrie heeft een tegenoffensief bedacht. Ze nemen Pompe-patiënten in dienst die dan de wereld laten weten hoezeer hun levenskwaliteit verbetert door de Pompe-medicijnen. Maryze Schoneveld is zo’n patiënte, zoals ik vandaag in mijn krant las. Ze is als consultant in dienst bij farmaceutische bedrijven en maakt in opdracht van die bedrijven ‘sluikreclame’ voor de medicijnen die ze zelf ook gebruikt. Ze zet daarmee de politiek onder druk om deze medicijnen te blijven financieren. Met deze ongeoorloofde belangenverstrengeling tussen patiënte en industrie zou ze wel eens het tegendeel kunnen bereiken. Met haar reclame-activiteiten graaft ze eerder haar eigen graf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten