09 mei 2013

Frans Weekers (VVD): kop van Jut in de pinautomaat van Europa

Frans Weekers was te veel een vriendje van de corrupte Jos van Rey (VVD), de onderkoning van Roermond. Josje financierde mede Fransje zijn verkiezingscampagne. Het werd hem vergeven door ons vaderlandse parlement. Nu blijkt dat de financiële toeslagen die onze overheid over bijna alle Nederlanders uitstrooit (ik schijn één van de weinigen te zijn die er geen recht op heeft, maar misschien ben ik gewoon te lui om mijn rechtmatige toeslag op te eisen) ook door niet Nederlanders met groot gemak geïnd kunnen worden. Nederland als gratis pinautomaat van Europa. Leg uit Frans, hoe kan dat, schreeuwt het parlement, vanuit zijn vakantieadres. Frans bungelt, dat is duidelijk. Dat schreeuwende parlement schijnt vergeten te zijn dat ze deze regeling zelf heeft bedacht, in ieder geval goedgekeurd heeft. Net zoals het zogenaamde persoonsgebonden budget (pgb) dat minstens zo fraudegevoelig is als de toeslagen en waarvan al meer dan 10 jaar duidelijk is dat dit een keer uit de hand moet gaan lopen. Dit schreef uw dienaar bijvoorbeeld tien jaar geleden in een economenblaadje: “Bij de pgb's (...) zijn er vaak geen objectieve medische criteria te verzinnen waarom iemand geen recht zou hebben op toegang. (…) [Dus] zal iedereen die zich aanmeldt voor een voorziening in de AWBZ-sfeer vrijwel automatisch tot rechthebbende worden verheven. De [pgb's] zal, als er niet tijdig ingegrepen wordt en er opnieuw restricties aan de uitgaven worden gesteld, in dat geval de WAO van de toekomst worden.”  Onze vaderlandse parlementariërs hadden het dus kunnen weten dat een groot deel van de subsidies die ze bedenken door willekeurig wie misbruikt kunnen worden. Frans Weekers is de kop van Jut, hij zal weg moeten. De parlementariërs hebben echter allemaal boter op hun hoofd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten