23 april 2013

Hans Wiegel (VVD): puin maken

Van deze oud-politicus is zijn verkiezingsslogan bekend, late jaren 70, dat hij het puin wilde ruimen dat het kabinet Den Uyl (1973-1977) had achter gelaten. Hij werd vice-premier in het kabinet Van Agt/Wiegel (1977-1981), maar hij greep de kans niet aan om puin te ruimen. Integendeel, het financieringstekort van de overheid steeg onder Van Agt/Wiegel tot voor Nederland ongekend hoogten, tot boven de 10% zelfs. Sinds die tijd, zou je denken, kan hij in financieel opzicht, toch niet al te veel vertrouwen meer inboezemen. Mis! Wiegel’s naam straalde nog lang vertrouwen uit, zo las ik deze week in mijn krant. Hij trok, als huurling van het vastgoedfonds Bouwhuis, mensen over de streep om te investeren in dat vastgoedfonds. Er werd een gegarandeerd rendement van 9 procent beloofd bij een inleg van 50.000 euro. In 2007 toen de huizenmarkt in de VS al op instorten stond, werd er nog steeds een dergelijke belofte gedaan. Zo’n belofte is vrijwel zeker een garantie op een kat in de zak, maar zo werd dat kennelijk niet gevoeld door vermogende Nederlanders. “Als Wiegel het aanprijst, wat kan er dan mis mee zijn?” laat een van de (inmiddels) gedupeerden weten. De gedupeerden krijgen hopelijk nog een kleine 4.000 euro terug voor iedere 50.000 euro die is ingelegd. Wiegel laat de krant weten dat hij geen wroeging heeft van zijn bemoeienis met het vastgoedfonds. Natuurlijk niet, hij hield altijd al meer van puin maken dan van puin ruimen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten