20 april 2013

Erwin Lensink: waxinelichthoudergooier zit vast

Erwin Lensink, ik zal het maar gewoon bekennen, is mijn favoriete republikein. Van een afstand, dat wel, liever geen bezoek. Hij is een fan van Willem van Oranje, omdat deze enige echte Willem ons de republiek heeft bezorgd. Al zijn directe en indirecte nakomelingen probeerden van Nederland weer een soort Koninklijke dictatuur te maken. Het lukte pas Willem VI, die zichzelf in 1815 tot koning Willem I uitriep. Ruim 30 jaar later al moest zijn zoon (Willem II derhalve) zijn dictatoriale neigingen inslikken. Voor Erwin Lensink was dat niet genoeg. Hij kan het koninklijk huis nog wel gedogen als hij maar zeker weet dat de leden van het huis echt van de Vader des Vaderlands (VdV) afstammen. Daarom stelde hij in de rechtszaal voor dat de leden van het koningshuis zich aan een dna-test onderwerpen. Toch een origineel voorstel. Uit frustratie over de onzekerheid of de VdV nog wel in de genen van het koninklijk huis aanwezig zijn, had hij op Prinsjesdag 2010 een waxinelichthouder naar de Gouden Koets gegooid. Voor deze euvele daad heeft hij zo’n twee jaar vast gezeten. Nu komt de abdicatie van de vorstin en de inhuldiging van de nieuwe koning, deels weer een Willem, in zicht. Het zal Erwin wellicht tot nieuwe wanhoop drijven. Dat hij opnieuw een waxinelichthouder gaat gooien, is echter twijfelachtig. Hij is recent in hechtenis genomen op verdenking van stalking, zo heeft het openbaar ministerie laten weten. Er werd niet bij gezegd wie hij stalkte, de toekomstige koning of de toekomstige koningin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten