16 maart 2013

Yunus: geen moslim bij geboorte

De biologische moeder van Yunus
Wat is toch aan de hand met de Turken? Jarenlang heb ik Turkse studenten in de klas gehad en zij troffen mij als modern, verlicht en weldenkend. Nu blijkt dat Nederlandse Turken racistisch zijn en geborneerd. De Nederlands-Turkse moeder van Yunus die haar kind als baby mishandelde en verwaarloosde heeft er nu alsnog bezwaar tegen dat Yunus al bijna negen jaar door een lesbisch paar wordt opgevoed. Ze heeft dit bij de Turkse regering aangekaart. De voorzitter van de Turkse onderzoekscommissie voor de mensenrechten Ayhan Üstün heeft laten blijken dat hij het maar niets vindt dat Yunus christelijk wordt opgevoed. Mensenrechten zijn in Turkije blijkbaar geen kinderrechten, want de 9 jarige Yunus is zich er misschien helemaal niet van bewust dat hij een moslim zou kunnen zijn. Een moslim of christen ben je niet bij geboorte, maar je wordt tot een (niet-) gelovige gemaakt door degenen die je opvoeden. Maar de Turken willen hem naar Turkije halen, desnoods ontvoeren wellicht, voor zijn zieleheil. Dit doet denken aan het verhaal over de 6-jarige Joodse jongen Edgardo Mortara, die met zijn ouders in Bologna woonde. Richard Dawkins beschrijft in The God delusion dat de kleine Edgardo op een onbewaakt moment door een rooms katholieke kindermeisje was ‘gedoopt’. Toen dat de Pauselijke inquisitie te ore kwam werd hij direct als katholiek gedefinieerd en werd het ondenkbaar geacht dat hij nog door zijn eigen biologische ouders werd opgevoed. Hij werd dus weggehaald en groot gebracht als een rooms-katholiek. Zijn ouders zagen hem nooit meer terug. Zoek de gelijkenissen en verschillen met het verhaal vanYunus. In beide gevallen kan/kon het de Turkse, respectievelijk Pauselijke autoriteiten niets schelen wat het kind ervan zou kunnen vinden. Het verhaal van Edgardo speelt in 1858, dat van Yunus in 2013!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten