12 februari 2013

Paus Benedictus XVI: v/h Joseph Ratzinger en v.v.

Het was Paus Paulus VI die mij in 1968 effectief de katholieke kerk uitjoeg met zijn verbod op het gebruik van ‘de pil’. Ik was 17 en dacht dat de pil een einde kon maken aan armoede in de wereld. Dat was een naïeve gedachte, weet ik nu. Sommigen zeggen dat het pauselijk verbod op de pil juist bedoeld was om de vrouw te beschermen. Door de pil zou de vrouw tot lustobject verworden en de mannen zouden hun eerbied voor de vrouw verliezen. Ook dat is een naïeve gedachte: het zou mij, bijvoorbeeld, verbazen als door de pil sinds de jaren 60 het aantal verkrachtingen is toegenomen. Bovendien ontkent deze gedachte dat de pil vrouwen heeft behoed voor gezinsgrootten van 10 of meer, zoals in de jaren 50 voorkwam. Ook heeft de pil gedwongen huwelijken uitgebannen die het gevolg waren van ongewenste zwangerschap. Ook dat kwam voor in de jaren 50 in Nederland in katholieke gezinnen. Paus Benedictus XVI heeft het officiële standpunt van de kerk over de pil nooit veranderd. Van hem wordt gezegd dat hij in Europa de laatste gelovigen de kerk heeft uitgejaagd. Hij had de pech dat de hypocrisie over seks die jarenlang in de kerk verborgen is gebleven bij hem aan de oppervlakte kwam. Het bleek dat hij als bisschop seksueel misbruik door priesters had toegedekt. Als er een vagevuur bestaat, zal hij daar na zijn dood lang moeten branden om te boeten voor deze misdaad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten