01 februari 2013

Melanie Schultz (VVD): een beetje natte voeten mag

Natte voeten

Vandaag is de Zeeuwse watersnoodramp 60 jaar geleden. Er zijn steeds minder mensen die er herinneringen bij hebben. We weten wel dat de ramp een gevolg was van onderschatte natuurkrachten en van bestuurlijk falen. Ik heb al eens verteld van Jan de Quay, toen commissaris der Koningin in Noord Brabant, die rustig ging slapen nadat hij door een verontruste burgemeester was ingelicht over de riskante situatie. Na de ramp was het gevoel “dat nooit meer” en werd er een deltaplan gemaakt. Dat plan werd in 1960 aan wie anders dan de toenmalige minister-president Jan de Quay aangeboden. Hij kon rustig gaan slapen. Nederland werd een land van sterke en hoge dijken. Ook nu nog, nu opnieuw wassend water dreigt, maar nu door klimaatverandering, zijn er voorstellen om de dijken verder te verhogen. Dat is goed voor de ‘waterbouwers’ waar Nederland zo rijk aan is, maar slecht voor de belastingbetaler. Cees Veerman, alom aanwezig in Nederland als er ergens iets moet worden opgelost, vroeg een paar jaar geleden zelfs om 100 miljard euro om het waterprobleem op te lossen. Die zullen er niet komen. Melanie Schultz, minister van infrastructuur en milieu, zei onlangs in een interview dat “bouwen mét de natuur je beter beschermt dan technische oplossingen die tegen de natuur ingaan.”  Niet nog hogere dijken dus, een beetje natte voeten mag. Opvallend: een VVD-minister die niet gevoelig is voor de waterlobby.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten