04 december 2012

Koos Janssen (Amarantis): intervenieerde

Koos Janssen, burgemeester van Zeist, was tot begin 2012 voorzitter van de Raad van Toezicht bij de door bestuurlijk en financieel wanbeleid geteisterde onderwijsgroep Amarantis. In de uitzending van het televisieprogramma Zembla van 11 mei dit jaar wordt hij neergezet als een zwakkeling die geen vuist weet te maken tegen de megalomane bestuurders van Amarantis. De onderzoekcommissie die gisteren een rapport uitbracht over de financiële problematiek bij Amarantis is iets vriendelijker over de Raad van Toezicht. De Raad “intervenieerde”, zoals de commissie zegt. Koos blij: in de Zeister Nieuwsbode zegt hij in een verklaring: “Uit het rapport blijkt dat de Raad van Toezicht aantoonbaar heeft geïntervenieerd om een ommekeer te bewerkstelligen en de Raad van Toezicht is de discussie volop aangegaan met het College van Bestuur.” Dat is wel een heel selectieve lezing van het rapport dat namelijk ook zegt dat de interventies ”lang uitbleven” en “onvoldoende effectief” waren; dat er geen “follow up” was op gemaakte afspraken met de bestuurders en dat die afspraken dan ook nog “weinig concreet” waren. Koos kan beter gewoon burgemeester blijven spelen in Zeist en, net als in de Zembla-uitzending, zwijgen als het graf over zijn tijd bij Amarantis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten