06 december 2012

Bertus Hendriks: spreek Moslimbroeder, spreek

Midden-Oosten orakel
Toen de volksopstand in Egypte uitbrak begin 2011, heeft ‘Midden Oosten deskundige’ Bertus Hendriks ons herhaaldelijk verzekerd, via de televisie en de radio, dat we niet bang hoefden te zijn voor de Moslim Broederschap. Grote kans dat de Moslim Broeders een absolute meerderheid zouden krijgen in Egypte bij vrije verkiezingen, zoals wij op onze vingers konden natellen. Maar er was absoluut geen reden bang te zijn voor dictatoriale neigingen van de Broeders, orakelde Bertus begin 2011. De Moslim Broederschap was een gematigde, democratische beweging geworden die als een serieuze partner bij de besprekingen over democratie moesten worden beschouwd. Bovendien vormde de beweging een inspiratiebron voor de jongeren bij de voorbereiding van de opstand. Aldus nog steeds Bertus die, als bekend, ook een grote supporter van Hamas is, de broederorganisatie van de Moslim Broeders die in de Gazastrook hun eigen dictatuur hebben gesticht. Nu begint Moslimbroeder en president Morsi van Egypte ook dictatoriale neigingen te vertonen. Niet verrassend voor ons, gewone stervelingen. Misschien wel voor een orakel als Bertus die echter opvallend stil is de laatste tijd. Kom op, Bertus, spreek en verzeker ons nogmaals dat de Moslim Broederschap niet van plan is een islamitische dictatuur in Egypte te vestigen.  Misschien helpt het. Tegen beter weten in. Want die dictatuur, die komt er.
             

Geen opmerkingen:

Een reactie posten