11 november 2012

Jo Ritzen: schiep Henri van Vlodrop (roc Zadkine)

Ineens was hij daar weer. In een krantenartikel over de financiële teloorgang van regionaal opleidingencentrum (roc) Zadkine in Rotterdam. Die ondergang was veroorzaakt doordat de topbestuurder van de roc, Henri van Vlodrop, de roc steeds maar weer verder uitbreidde en geld bleef steken in nieuwe gebouwen die te duur en niet functioneel bleken. En daar was Jo: “Dat had Van Vlodrop niet allemaal in z’n eentje verzonnen. Zo had Jo Ritzen, de geestelijk vader van de roc’s het gewild.” Jo Ritzen, de idealistische onderwijsminister uit de jaren 90, als de kwade genius achter machtsbeluste onderwijsbestuurders. Is hij misschien zo’n voorbeeld van iemand wiens idealen in zijn tegendeel verkeren? Ik vrees dat het antwoord ja is. Hij wilde het bestuur van onderwijsinstellingen professionaliseren, en ging er waarschijnlijk maar dan toch zeker hopelijk, van uit dat de mensen op de werkvloer zich dan met het echte proces bezig konden houden. Het liep allemaal anders. De professionalisering leidde tot schaalvergroting en megalomane onderwijsbestuurders die jaknikkers om zich heen verzamelden en weinig boodschap hadden aan de werkvloer, misschien niet eens meer wisten dat er een werkvloer was: zo hoog zweefden ze boven het gewone volk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten