13 november 2012

Jo Ritzen: baarde Henri van Vlodrop (roc Zadkine), II

Wie is/was Jo Ritzen dat hij megalomane onderwijsbestuurders als Van Vlodrop heeft geschapen, zoals we eerder zeiden? Laten we bij het begin beginnen. Ik leerde hem kennen eind jaren 70. Ik werkte aan de universiteit in mijn eerste baan en probeerde er achter te komen of de toevloed van academici tot een gelijkere inkomensverdeling zou leiden. Dat was het vermoeden van Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen. Met data van het CBS wilde ik het verband tussen beloningsverhoudingen en arbeidsaanbod achterhalen. Ik ploeterde en ploeterde, probeerde de ene statistische methode na de andere, maar kon geen verband vinden. Mijn eerste onderzoek mislukte en ik had mijn eerste professionele depressie. Ik besloot de universiteit te verlaten en solliciteerde bij het SCP, bij Jo Ritzen die daar toen werkte. Hij was maar 6 jaar ouder dan ik, maar hij leek lichtjaren meer ervaring te hebben. Het leek ook wel alsof hij iedereen op de wereld kende. Ik vertelde van mijn mislukte onderzoek en liet een paper zien dat ik toch nog had weten te schrijven. Hij was direct enthousiast. Als ik hem later nog wel eens zag, vertelde hij me altijd dat hij dat paper van mij zo goed vond. Hij had een positief karakter, dat was duidelijk. Die baan bij het SCP kreeg ik niet, maar dat had niets met mijn kwaliteit te maken, zo zei hij. Integendeel. Hij wist zelfs van een afwijzing nog een feest te maken. Het SCP was toen bezig de publieke sector door te lichten. Een belangrijk resultaat was dat kleinere scholen hogere kosten per leerling hadden dan grotere scholen. Dat dus kleine scholen groter moesten worden. Die laatste conclusie heeft tot de drama’s geleid die wij nu allemaal kennen. Jo Ritzen zat daar indirect achter, maar er was meer, want hij werd later ook nog minister. Toen had ik hem en hij natuurlijk mij allang uit het oog verloren. Daarover meer in een later blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten