18 november 2012

Dries van Agt: jurist van halve waarheden

Dries van Agt is een pleitbezorger van de Palestijnse zaak. Nu ruim een week geleden schijnt hij op een bijeenkomst gezegd te hebben dat het logischer was geweest als de Joden na de Tweede Wereldoorlog een staat in Duitsland was aangeboden in plaats van waar nu Israël is. Dat dat tot een deportatie van een half miljoen Joden naar Duitsland had moeten leiden, zei Dries er niet bij, want de grootste emigratiegolf van Joden naar het Midden-Oosten vond niet na, maar voor de Tweede Wereldoorlog plaats. Het is het handelsmerk van Van Agts uitspraken over het Midden-Oostenconflict. Hij maakt opmerkingen waar een kern van waarheid in lijkt te zitten (“Duitsland is de grote boosdoener geweest en had daarom een stuk land aan de Joden moeten afstaan.”), die de toehoorder overtuigt. Van Agt weet heel goed dat de oorsprong van het Midden-Oosten conflict niet na, maar voor de Tweede Wereldoorlog ligt. Hij weet ook dat zijn gehoor bij zijn talloze spreekbeurten vooral bestaat uit slecht geïnformeerde sympathisanten van de Palestijnse zaak. Daarom komt hij weg met suggestieve, half ware uitspraken. Zo heb ik vier jaar geleden met hem een discussie over dit conflict gevoerd aan mijn eigen Tilburgse universiteit. Het leek voor mij eerder een uitwedstrijd. Een zaal vol grijze bollen was op de hand van Van Agt. Daar paste hij ook zijn tactiek van halve waarheden toe. Zo zei hij toen dat Israël in strijd handelde met het internationale recht door een uitspraak van het internationale gerechtshof over de beruchte veiligheidsmuur die Israël aan het bouwen was naast zich neer te leggen. Er was inderdaad een uitspraak, maar die uitspraak was niet bindend omdat de zaak niet was aangespannen door de betrokken landen. Israël handelde dus wel tegen de uitspraak (het hof veroordeelde de muur), maar er was geen juridische reden voor Israël om zich er iets van aan te trekken. De jurist Van Agt wist dat natuurlijk, maar de grijze bollen in zijn gehoor hadden geen problemen met de halve waarheid van Van Agt.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten