29 november 2012

Diederik Stapel: werd ook betaald door economen

Het eindrapport over de fraude van Diederik Stapel van vandaag bevat niet heel veel nieuws. Het vakgebied van de sociale psychologie kan maar beter worden opgeheven, lezen we tussen de regels door, maar dat wisten we al. Ik las twee zaken die ik niet wist. Ten eerste, voordat drie jonge onderzoekers van de Universiteit van Tilburg met hun klacht over Stapel gehoor vonden (najaar 2011), eerst bij hun vakgroepvoorzitter Marcel Zeelenberg en daarna bij de rector Philip Eijlander, waren er al twee fraudemeldingen over Stapel geweest. Die waren echter in de doofpot gestopt. Wie was er zo dapper geweest om klokkenluiders aan de wraak van de machtige Stapel bloot te stellen? Het rapport staat vol met namen, maar op dit punt vermijdt de commissie namen te noemen. Ten tweede, het blijkt dat Stapel vrijwel gehele financiële autonomie genoot in de universiteit. Hij kon declareren wat hij wilde. Het salaris echter dat Stapel van de universiteit mocht ontvangen, was zelfs de sociale faculteit waar Stapel werkte te gortig. Dus werd er een U-bocht geconstrueerd en werd Stapel deels door mijn eigen economische faculteit gefinancierd. Met de instemming van die faculteit, naar ik aanneem. Het bewijst maar weer eens dat als het om slim en zuinig geld uitgeven gaat je niet bij economen moet zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten