19 november 2012

Bas Haring (Vb): geen econoom, ook geen filosoof?

Bas Haring denkt dat hij een econoom aan het worden is, want hij begint te denken in termen van extra gelukspunten, oftewel marginale baten (MB) en marginale ongelukspunten, oftewel marginale kosten (MK). Dat schreef hij in zijn laatste wekelijkse column in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant. In de economie is de formule MB=MK een soort mantra, een toverformule die de oplossing beschrijft van bijna alle economische problemen. Haring begint de MB=MK-formule al in zijn dagelijkse leven toe te passen, schrijft hij. Is hij soms een (academisch) econoom aan het worden? Nog niet. Hij had het over een stuk tekst dat hij moest schrijven voor iemand anders. Hij zou een half A4-tje schrijven, maar na twee alinea’s stopte hij, want zoals hij beweerde, hij dacht dat één extra zinnetje hemzelf meer kostte aan gelukspunten (verlies aan netto geluk, oftewel MK, HV) dan het de ontvanger van de tekst aan gelukspunten opleverde (winst aan netto geluk, oftewel MB, HV). Helaas, hier slaat Haring een omvangrijke methodologische discussie in de economische wetenschap over, namelijk de discussie over de ‘interpersonele nutsvergelijking’. De theorie neemt aan dat aan iedere combinatie van zaken die een consument geluk (de econoom heeft het eigenlijk over ‘nut’) oplevert een cijfer kan worden toegekend. Die cijfers zijn echter willekeurig, ze dienen alleen maar om een rangschikking te maken. Als je een combinatie van zaken, bijvoorbeeld “2 appels, 1 peer en een extra euro voor de armen” het cijfer 2 toekent, had je ook elk ander cijfer kunnen toekennen, zolang de rangschikking van combinaties maar niet verandert. Je kunt er dus ook geen absolute waarde aan toekennen. Je kunt niet zeggen dat een waardering van 2 twee keer zo veel geluk geeft als een waardering van 1. Dat betekent ook dat een cijfer van 2 voor Bas Haring niet hetzelfde hoeft te betekenen als het cijfer 2 voor de opdrachtgever van Haring. Kortom, Haring kan niet beslissen of het extra ongeluk voor hemzelf precies gelijk is aan het extra geluk voor zijn opdrachtgever. Dat moet Haring aan de markt overlaten, die kan dat namelijk wel.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten