08 oktober 2012

Peter Rehwinkel: opperburgemeester in oorlogstijd?

Onze bestuurders laten het in tijden van nood nog wel eens afweten. We weten nu allemaal dat Rob Bats, burgemeester van Haren, het veel besproken facebook feest in zijn dorp niet in de hand had. Er was te weinig politie/ME op de been met als gevolg dat bejaarde dorpsbewoners werden mishandeld, winkels werden geplunderd en auto’s in brand werden gestoken. Die arme Rob Bats, deze gebeurtenis was te groot voor zijn daadkracht. Maar daarom is hij ook burgemeester van een klein dorp en niet van een grote stad als Groningen waar Peter Rehwinkel burgemeester is en ook nog eens voorzitter van de veiligheidsregio Groningen. Veiligheidsregio’s kunnen optreden als lokale gebeurtenissen ‘te groot’ worden voor de lokale bestuurders. Dus, zo zeggen deskundigen, Rehwinkel had hier op moeten treden toen Rob Bats het liet afweten. “Nee hoor”, zegt Peter Rehwinkel, “ik had daar helemaal geen bevoegdheden toe. Dit was een zaak voor collega Bats”. Peter Rehwinkel is daarmee een typische bestuurlijke angsthaas, want inderdaad de regeling gaat, echt Nederlands, over bestuurlijke samenwerking in geval van een crisis. De wet zegt niet dat de veiligheidsregio dan moet optreden. Het is natuurlijk wel de bedoeling, maar Rehwinkel deed het niet. O ja, dan is er ook nog de Inspectie Veiligheid en Justitie, die toezichthouder is op het terrein van politie, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Die inspectie had Rehwinkel laten weten dat hij juist had gehandeld bij de Facebookrellen. Tenminste, dat vertelde Rehwinkel zelf. De inspectie wist van geen positief oordeel af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten