08 september 2012

Cees Veerman: hotshot toezichthouder

Over Cees Veerman heb ik gemengde gevoelens. Hij is/was een hereboer in Frankrijk en ontving daarom tonnen landbouwsubsidies van de EU. Kan gebeuren, ook al zijn die landbouwsubsidies voor welvarende boeren in Europa verwerpelijk. Maar hij werd ook nog eens minister van landbouw. Kan ook gebeuren, al was hij tijdens zijn ministerschap wel weer iets te enthousiast over het landbouwbeleid van de EU, waar hij zelf zo mooi aan verdiende. Dat is misschien niet helemaal eerlijk: laten ze zeggen dat hij er als minister niets aan gedaan heeft om dat beleid te veranderen. Later liet hij zich kennen als sociaal geweten van het CDA. Twijfel. Twijfel. En nu blijkt hij sinds 1 januari dit jaar toezichthouder van het VUmc te zijn. Veerman is bijna overal in Nederland toezichthouder, zo lijkt het. En ik geloof dat hij ook nog mijn collega is in Tilburg. De man is overal. Enfin, toen Veerman aantrad was het VU ziekenhuis al een en al onrust. Onrust om het mediabeleid, onrust om de afdeling longchirurgie. Klokkenluiders werden ontslagen en weer aangenomen. Er lag al een vernietigend rapport van de inspectie voor de zorg. De reactie van het bestuur was om weer andere klokkenluiders te ontslaan. Half Nederland verontwaardigd. Cees Veerman, toezichthouder, kwam pas in actie toen het VU ziekenhuis op ontploffen leek te staan. De grote knal werd voorkomen, omdat twee bestuursleden opstapten. Waarschijnlijk vrijwillig, maar het derde bestuurslid, ongeleid projectiel Wim Stalman, mocht gewoon blijven zitten toen die zijn baantje niet wilde opgeven. Nu heeft ook de ondernemingsraad van het VUmc kritiek op Veerman. Heeft hij wel tijd genoeg om zich bezig te houden met de perikelen bij het ziekenhuis? Wat een onzinnige vraag, zeg. Cees Veerman is een hotshot. Die gaat zich toch niet druk maken om zo'n incident, zoals hij enige tijd geleden de perikelen bij het ziekenhuis zelf omschreef.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten