30 maart 2012

Mijn blog een bangalijst?

weg met de bangalijst
Een bangalijst, zo hebben wij deze week kunnen leren, is een lijst waarop de grootste ‘sletten’ van de school worden opgesomd. Zo’n lijst wordt op internet gezet. Dat betekent dat die meisjes die reputatie moeilijk kunnen kwijt raken, ongeacht of die reputatie terecht is of niet. Er ontstond deze week zelfs een gerucht dat een meisje zelfmoord zou hebben gepleegd omdat ze op zo’n bangalijst stond. Dat was gelukkig niet waar. Wel bleek dat de desbetreffende meisjes aangifte kunnen doen wegens smaad. Maar…wacht eens even, is mijn blog ook niet een soort bangalijst? Ik noteer hier slechte mensen en van die reputatie komen ze niet meer af. Dus? Nou nee. Ten eerste valt het aantal bezoekers van mijn blog wel mee. Ten tweede sta ik zelf ook op de lijst, namelijk als onderzoeker (nog slechter dan Stapel), als bestuurder (last van slechte ondergeschikten) en als dissident (wat ik als slechterik natuurlijk niet ben). Ten derde, probeer ik de slechtheid van de mensen ook te onderbouwen. Eén keer ging dat een beetje fout, omdat ik te veel door verontwaardiging werd gedreven. Ik schreef dat docenten een scriptiestudent hadden opgetrommeld om een hun welgevallige stelling te laten bewijzen. Voor deze bewering (de enige bewering in dat inmiddels verwijderde blog die ik iets anders had moeten formuleren) had ik geen aanwijzing. Het helpt natuurlijk wel als een student een stelling wil bewijzen die de docenten ook aanhangen. In dat geval was er wel heel veel aanwijzing dat die docenten de stelling van de student deelden, maar een aanwijzing is nog geen feit. Enfin, geen smaad, maar feiten, daar gaat het om. Er is wel een ander probleem, namelijk dat er wel heel veel slechte mensen zijn, maar dat de mate van slechtheid ook heel erg verschilt. Vrijwel niemand is zo slecht als Hitler, of Assad. Helaas, ook vrijwel niemand is zo goed als Nelson Mandela.

29 maart 2012

Diederik Stapel en zijn slachtoffers

Mijn proefschrift heb ik in 1988 verdedigd en ik heb het vrijwel helemaal in mijn eentje geschreven. Eén hoofdstuk schreef ik samen met mijn promotor en de gegevens die in dat hoofdstuk stonden (iets over de gemiddelde leeftijd in ons parlement) heb ik zelf opgezocht. Bij twee Tilburgse proefschriften waar Diederik Stapel de promotor was, blijkt nu dat Stapel de data voor vrijwel alle hoofdstukken en, naar ik aanneem, ook de statistische analyses had aangeleverd. Zoals bekend verzon Stapel zijn data zelf. Die proefschriften zijn daarom waardeloos en de doctorstitels van de desbetreffende personen dus feitelijk ook. Of zij hun doctorsbul moeten inleveren weet ik niet, maar het zou voor de hand liggen. Een drama. Je gaat je niet nog eens vier jaar in een hok opsluiten om een proefschrift uit te broeden. Deze promovendi van Stapel zijn dus slachtoffer. Maar toch ook medeplichtig omdat ze het wel best vonden dat hun promotor het werk deed. Ik kan me niet voorstellen dat ze na hun promotie echt wisten of ze zelf in staat waren wetenschappelijk onderzoek te doen.

28 maart 2012

Piet Hein Meeter: foutje, bedankt

Accountants controleren de jaarrekeningen van bedrijven en overheden. Dat is een belangrijke taak. Als de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de staat van het bedrijf of de overheid, kunnen heel veel mensen gedupeerd worden. Voorbeeldje. Stel een accountant bij een gemeente zegt na de boeken gecontroleerd te hebben dat er geen vuiltje aan de lucht is. Later blijkt echter dat er zoveel risico is genomen dat de gemeente zo goed als failliet is (waar gebeurd). De kosten van dit bijna faillissement komen, linksom of rechtsom, voor rekening van de belastingbetaler. Als de accountant daarvoor gewaarschuwd had, had er eerder ingegrepen kunnen worden en was de belastingbetaler beter af geweest. Accountants moeten een neiging om zich te identificeren met hun opdrachtgever onderdrukken. Dus in ieder geval mogen de desbetreffende accountants geen (financieel) belang hebben bij een goed resultaat van het bedrijf of de instelling waar zij controles uitvoeren. Dat geldt des te meer voor de baas der accountants. De baas van Deloitte, Piet Hein Meeter, was die grondregel even vergeten en hield zijn financiële belangen in bedrijven die Deloitte controleert aan toen hij op 1 januari van dit jaar als CEO aantrad. Slordigheidje, maar wel onvergeeflijk, zo was de teneur van de reacties nadat dit ontdekt was, vooral ook bij Deloitte zelf. Meeter moest opstappen als CEO. Mooi dat er zo’n zelfreinigend effect bij Deloitte werkzaam is. Maar kan iemand mij uitleggen hoe het kan dat iemand die al meer dan 6 jaar bij Deloitte werkt, waarvan meer dan 3 jaar als manager (weliswaar niet bij de accountancy divisie) kennelijk over financiële belangen beschikt in bedrijven die Deloitte adviseert of controleert? Betaalt Deloitte zijn managers niet goed genoeg, of stellen ze de verkeerde managers aan?

26 maart 2012

Bernard Wientjes en de oudere werknemers

De voorzitter van de werkgevers zal heus geen slecht mens zijn. Hij zal goed zijn voor zijn vrouw en kinderen. Ik zie in hem een lieve opa, als hij kleinkinderen mocht hebben. Maar daarmee houdt zijn goedheid wel ongeveer op. In zijn publieke optreden is hij typisch een belangenvertegenwoordiger. Werkgevers staan voorop: werknemers, de overheid en zelfs Europa moeten wijken als het werkgeversbelang dat vraagt. Hij verdedigde met verve de verhoging van de AOW-leeftijd. Toen de regering werkgevers en werknemers toestemming gaf naar een alternatief te zoeken, liet hij dat overleg na een half jaar midden in het gezicht van FNV-voorzitter Agnes Jongerius ontploffen. De werkgevers wilden helemaal geen alternatief voor een hogere pensioenleeftijd. Werkgevers vinden pensioenen voor hun werknemers steeds lastiger worden. Daarom mag die pensioenleeftijd best omhoog, ook al vinden werkloze ouderen moeilijk een baan. Wientjes heeft gisteren op de verrekijk een pleidooi gehouden voor versoepeling van het ontslagrecht en voor een verkorting van de werkloosheidsduur. Daar hebben vooral oudere werknemers last van. Wientjes vindt dus, namens zijn werkgeversclub, dat ouderen langer moeten doorwerken, maar wel eerder ontslagen moeten kunnen worden en nauwelijks nog recht op een werkloosheidsuitkering horen te krijgen. Slechte mensen, die werkgevers. 

25 maart 2012

Desi B.

Stel je voor dat Adolf Hitler de oorlog had overleefd en na de oorlog aan een nieuwe politieke carrière was begonnen. Stel dat hij het tot president van Duitsland zou hebben geschopt. Hoe zouden we over de Duitse kiezers gedacht hebben? Als verstokte Jodenhaters en moordenaars. Maar in Suriname heeft een moordenaar, Desi B., precies dat gedaan. Het verschil met Hitler is dat Hitler door verkiezingen zijn macht kreeg, terwijl Desi B. door een omverwerping van een democratisch gekozen regering aan de macht kwam. Onder Desi B. werden in september 1982 15 tegenstanders van zijn bewind vermoord. Ieder weldenkend mens zal de afgelopen 30 jaar gedacht hebben dat Desi B. hiervoor verantwoordelijk was, net zoals Hitler verantwoordelijk was voor de moord op miljoenen Joden. Waarschijnlijk was Desi B. zelf ook betrokken bij de moordpartij. Een directe getuige heeft dat nu ook gemeld. Desi B., inmiddels president van Suriname, spreekt van laffe omkoping. Maar een voorstel om amnestie te verlenen aan de moordenaars van september 1982 ging zelfs een aantal partijgenoten van Desi B. te ver. Misschien is er nog hoop voor de Surinaamse kiezers.

22 maart 2012

Agnes Jongerius

Is de voorzitter van de FNV een slecht mens? Nee, zeker niet. Ze heeft wel fouten gemaakt in haar werk en fouten zijn niet goed. Daarom mag ze niet bij de goede mensen. Toen in 2009 zomaar uit het niets de verhoging van de pensioenleeftijd hoog op de politieke agenda kwam te staan, zette zij zich met de FNV schrap. Er viel niet aan de 65 jaar als AOW-leeftijd te tornen. Dat was een mooi gebaar, maar alleen de PVV en de SP deelden haar standpunt. Ze had beter op kunnen komen voor de zwakken in plaats van tegen een algemene verhoging van de AOW-leeftijd te zijn. De regering zei vervolgens tegen de FNV dat ze in de Sociaal-Economische Raad (SER) met de werkgevers naar een alternatief moest zoeken. Daar kreeg ze een half jaar de tijd voor. Vlak voor die tijd verstreek, bliezen de werkgevers in de SER het overleg op, Agnes met lege handen en verdoofd achter latend. Door die verdoving kon ze de klachten van de zwakkeren niet meer horen. Kennelijk, want ze draaide 180 graden en sloot met de werkgevers ergens in 2011 een pensioenakkoord dat de laagst betaalden in de kou liet staan. Nu was er bonje in haar eigen FNV en zal ze op termijn het veld moeten ruimen. De werkgevers strooien nog eens zout in haar wonden door te beweren dat er in de SER met de FNV niet meer te overleggen valt. Inderdaad, de werkgeversmensen die dat zeggen zijn pas echt slecht, want niet Agnes maar de werkgevers hebben bommetjes laten ontploffen als ze even van de andere partij afwilden.

20 maart 2012

Jos van Rey en de feitelijke schijn van belangenverstrengeling

Jos van Rey kwam eind vorig jaar in het nieuws door krantenberichten dat hij als VVD-wethouder van Roermond structureel ‘de schijn van belangenverstrengeling op zich laadde‘.Volgens lokale bladen zou Van Rey, zo ongeveer al sinds mensenheugenis de wethouder die over de grondpolitiek gaat, mee beslissen over kwesties die de belangen van een bevriende projectontwikkelaar raken. Deze vriend was P. van Tol. De dappere burgemeester van Roermond, Henk van Beers, besloot daarop direct deze zaak door een commissie te laten uitzoeken. Dat werden Winnie Sorgdrager en Paul Frissen die een uiterst voorzichtig rapport met honderden mitsen en maren hebben geschreven. Toch lezen we dat er “een evidente en jarenlange schijn van belangenverstrengeling verbonden is met de vriendschap tussen Van Rey en Van Pol” (blz. 17) en: “Waar het gaat om de persoonlijke activiteiten van wethouder Van Rey is (...) in twee gevallen sprake van (…) belangenverstrengeling”, (blz. 18). “Hij [dus Van Rey, HV] blijft medeverantwoordelijk voor de besluiten van B&W. Daar komt nog bij dat de wethouder in de voorbereiding van besluitvorming een belangrijke rol speelt” (blz. 20). Van Pol krijgt een belangrijk project in de gemeente Roermond toegewezen door het college van B&W, namelijk de ontwikkeling van het Kazernevoorterrein en “de commissie heeft niet kunnen vaststellen of wethouder van Rey zich in het college heeft onthouden van deelname aan besluiten omtrent het Kazernevoorterrein”, (blz. 33). We kunnen nog wel even doorgaan met belastende citaten, maar het interessante is natuurlijk wat de reactie van het college van B&W, in casu wethouder Van Rey, op het rapport is. Het volgende: “Er is geen sprake van feitelijke belangenverstrengeling tussen wethouder J. van Rey en projectontwikkelaar P. van Pol. Dat is voor het college van B en W de belangrijkste uitkomst van het onderzoek door de commissie Sorgdrager/Frissen naar mogelijke belangenverstrengeling in de gemeente Roermond. De bewering (…) dat wethouder Van Rey zich bij de ontwikkeling van het Kazernevoorterrein (…) schuldig heeft gemaakt aan regelrechte belangenverstrengeling met projectontwikkelaar Van Pol is niet gestoeld op feiten, zo valt op te maken uit het onderzoek.”
Zou de gemeenteraad van Roermond dit lafhartige en fout citerende college van B&W ter wille van het behoud van de democratie en de bestrijding van corruptie van lokale bestuurders misschien terstond naar huis kunnen sturen?

17 maart 2012

Anja Meulenbelt en Bashar al-Assad: correctie


Anja, zoals ik haar niet zie
Een correctie op een eerder blog: Assad heeft niet 7.000, maar 8000 van zijn eigen burgers vermoord. Anja Meulenbelt vindt dat natuurlijk ook vreselijk en gelukkig, zo constateert zij, is nu ook haar eigen Hamas onder de invloed van de Arabische lente gekomen. Inderdaad, Hamas steunt de rebellen in Syrië en niet president Assad. Die andere terroristengroep die de vernietiging van Israël op zijn verlanglijstje heeft staan, de Hezbollah die Libanon als basis heeft, steunt nog steeds het Assad regime. Begrijpen wij dit? Ja, misschien wel. De Hezbollah bestaat, naar het schijnt, uit sjiieten, de Hamas steunt op soennieten. Het Assad regime bestaat ook uit sjiieten en de rebellen in Syrië bestaan grotendeels uit soennieten. Soennieten en sjiieten vereren dezelfde profeet, maar hebben er geen enkel probleem mee om dood en verderf te zaaien onder leden van de andere stroming. Dat weten we sinds Irak bevrijd werd van Saddam Hoessein. Inmiddels zetelen belangrijke leiders van de Hamas niet langer in Damascus. Dat is een hele stap, want het Assad regime was een van de belangrijkste financiers van Hamas. Voor Hamas gloort er echter hoop aan de horizon. In Egypte heeft de Moslim broederschap de verkiezingen gewonnen. Dit zijn ook soennieten en die kunnen het dus goed met de Hamas vinden. Voor vrouwen in het Midden Oosten is dit allemaal slecht nieuws, hun Arabische lente zal weldra over zijn. De Moslims broeders zijn er, net als de Hamas voor, om de rechten van vrouwen te beperken. Hamas is net een campagne begonnen om studentes te adviseren gesluierd door het leven te gaan. Gelukkig voor Anja zit ze niet meer op school.
16 maart 2012

Robert M.

Robert M. wordt verdacht van grootschalig seksueel misbruik van tientallen kinderen. Hij staat nu terecht. Voor de rechter heeft hij gezegd dat hij het een bij zijn geboorte opgelegde vloek vindt dat hij seksueel opgewonden raakt van blote kinderen. Zijn huisarts wilde er geen chemisch middel tegen geven. Bovendien zegt hij als kind te zijn genegeerd, geslagen en gekleineerd. Hij werd nooit getroost als hij verdrietig was. Dat pedofilie een geaardheid is en geen ziekte die genezen kan worden, wil ik geloven. De maatschappij probeert te voorkomen dat pedofielen hun geaardheid in actie kunnen omzetten. Het belang van kinderen is hier groter dan het belang van de pedofiel. Pedofielen moeten daarom, of ze het willen of niet, als monniken leven. Verzachtende omstandigheden tellen daarbij niet mee. Als ze het niet doen, zullen ze er toe gedwongen moeten worden. Hoe dat moet, ik zou het niet weten. De nepporno die Dick-we-zijn-ons-brein-Swaab eens voor deze groep heeft voorgesteld, lijkt me niet erg effectief. Chemische castratie, ondanks de negatieve bijwerkingen voor de pedofiel, is misschien wel het meest humaan. Zowel voor de pedofiel als voor zijn potentiële slachtoffertjes.

14 maart 2012

Ronald Plasterk

Typisch een voorbeeld van iemand van wie je op het eerste gezicht zegt: die is door en door goed. Topwetenschapper geweest in het kankeronderzoek. Daarnaast actief geweest in de lokale politiek. Hij heeft ook nog een propedeuse (eerste jaar) in de economie gehaald. Ik geloof dat hij de economie een simpele wetenschap vindt. Mijn (exacte) dochters vinden dat ook. Dus het zou kunnen. Ikzelf als afgestudeerd econometrist heb soms het idee dat ik niks begrijp van economie. Economie is niet voor domme mensen, kennelijk. Toch heb ik hem eens iets heel doms over een economisch onderwerp (ik geloof over de uitbetaling van vakantiegeld) horen zeggen. Kan gebeuren. Toen hij eenmaal full-time in de politiek was terecht gekomen, was hij wel erg vaak op allerlei snobistische partijtjes te zien. Hij leek dat zelfs leuker te vinden dan regeren. Daar begint dus de twijfel. Moet hij de leider van de PvdA worden? Wat vindt hij nu echt van de Eurozone? Is hij ook undercover met  Marokkaanse jongeren op pad geweest. Als hij niet oppast, zal het er nog eens mee eindigen dat hij een lieveling van de Telegraaf wordt. Of een wekelijkse rubriek in RTL Boulevard krijgt. Maar vooruit, ik gun hem ook een plekje bij de goede mensen, zonder toegevoegde twijfel.

13 maart 2012

Anja Meulenbelt en Bashar al-Assad

Het brute geweld van president Assad van Syrië tegen zijn eigen bevolking is geen goed nieuws voor Hamas, de heersende groepering in de Gaza-strook. Syrië was een van de belangrijke financiers van Hamas, maar Hamas heeft de kant van de Syrische oppositie gekozen. De tweede reden dat de strijd in Syrië slecht nieuws is voor Hamas, is dat de wereld even niets wil weten van Israëlische aanvallen op Gaza en, omgekeerd, van raketaanvallen vanuit Gaza op Israël. De wereld wil weten hoeveel van zijn eigen burgers Assad al vermoord heeft. Zo’n ruim 7.000 op dit moment. In Nederland maakt alleen Anja Meulenbelt zich nu druk om de doden in Gaza. Arme Anja. Ze schrijft ingezonden brieven naar de Volkskrant en de NRC waarin ze bewijst dat alles de schuld is van Israël. Weliswaar worden er vrijwel dagelijks raketten afgeschoten vanuit Gaza, maar Israël begon. Het bewijs van Anja is simpel: er komen immers meer Gazanen om door Israëlische aanvallen dan Israëliërs door raketaanvallen vanuit Gaza. Natuurlijk, dat ik daar niet eerder aan dacht. Het aantal slachtoffers hangt natuurlijk helemaal niet af van de kwaliteit van de raketten (die van Israël zijn beter dan die van Gaza) en van het verdedigingssysteem tegen raketaanvallen (de Iron Dome) dat Israël wel en Gaza niet heeft. Jammer voor Anja dat dit briljante bewijs niet geplaatst werd.

12 maart 2012

Anja Meulenbelt

Anja, zoals ik haar niet zie
De laatste grote kans op vrede in het Midden Oosten was in 2008 toen de toenmalige Israëlische premier Ehud Olmert voorstelde om Israëlisch land te ruilen voor sommige delen van de Westoever waar veel Israëlische kolonisten wonen (Olmert vroeg 6,3% van de Westoever en gaf er 5,8% voor terug plus een beveiligde doorgang van de Gazastrook naar de Westoever). De Palestijnse president Abbas reageerde niet; de Gazaoorlog brak uit; Benjamin Netanyahu werd premier en de kans op vrede was verkeken. De Gazaoorlog werd door Israël begonnen om een einde te maken aan de raketaanvallen die bijna dagelijks vanuit Gaza op Israëlisch gebied werden gedaan, maar sinds het einde van de oorlog in januari 2009 zijn er vanuit Gaza alweer 1188 raketten op Israël afgevuurd. Zo nu en dan slaat Israël terug. Zo ook weer het afgelopen weekend. Dan is het een feest om even naar het blog van Anja Meulenbelt te gaan. Altijd weer foto’s van gewonden en doden in Gaza. Zeker, die zijn er. Verder: oproepen tot een wake voor Gaza (a.s. donderdag in Utrecht, lichtjes meenemen) en alles is de schuld van Israël. Ook die 1188 raketten. Heerlijk, zo’n simpel wereldbeeld.

11 maart 2012

Joseph Kony, II

Inmiddels is het You Tube filmpje ‘Kony 2012’ meer dan 70 miljoen maal bekeken. Sterren als Angelina Jolie en George Clooney hebben zich achter de campagne ‘stop Kony’ geschaard. Velen zullen nog volgen. De kritiek op het filmpje en op de organisatie ‘Invisible Children’ die het filmpje maakte neemt echter ook alleen maar toe. Waarom nu deze film? Kony is al bijna zeven jaar niet meer actief in het noorden van Oeganda. Er wordt al, met steun van Amerikaanse adviseurs, jacht gemaakt op Kony die zich met een paar 100 man ergens verscholen houdt. Waarom moet het leger van Oeganda nog meer gesteund worden in deze jacht? Moet de president van Oeganda, Yoweri Museveni, dan nog vaster in het zadel zitten? Museveni heeft zichzelf net een vierde termijn als president toegeëigend. Het land is vol corruptie, er zijn geen sociale voorzieningen en mensenrechten worden niet nageleefd. Door de autoriteiten en het leger van Oeganda nog meer te steunen, wordt dit niet beter, waarschijnlijk alleen maar erger. De organisatie Invisible Children’ wordt er wel beter van, want de donaties schijnen binnen te stromen.

10 maart 2012

Joseph Kony

Tot voor een paar dagen geleden had ik nog nooit van Joseph Kony gehoord. Ik wist dat er ongeregelde troepen in de grensgebieden van Oeganda, de Congo en Zuid Soedan rondzwierven die zo nu en dan slachtingen onder de lokale bevolking aanrichtten. Op sommige plaatsen in de wereld zijn de middeleeuwen niet ver weg. Maar door het You Tube filmpje Kony 2012 weet ik nu dat Kony zo’n leger aanvoert. Meer dan 50 miljoen maal is het filmpje bekeken. Precies wat de maker van het filmpje wilde: we maken Kony beroemd zodat iedereen weet welke wreedheden hij heeft begaan. Dat zal de kans dat hij gearresteerd wordt doen toenemen. Het filmpje kreeg direct veel kritiek. De maker was wel erg veel in beeld; hij wilde toch niet ook beroemd worden. Had men zich wel verdiept in de situatie ter plekke en waren de geïnterviewde lokalen wel zuiver op de graat? Die Lapolo die in de film als een good guy ten tonele wordt gevoerd, blijkt namens  de Oegandese overheid bedreven te zijn in het onderdrukken van kritiek op de autoriteiten. Er zijn heel wat bad guys in die regio die er belang bij hebben Kony zijn gang te laten gaan. Met andere woorden, als Kony weg is, komt er direct een andere Kony. Een makkelijke slogan (make Kony famous) belooft dus nog niet een makkelijke oplossing. Het is een cliché, maar in dit deel van Afrika is dweilen helaas altijd met de kraan open.

08 maart 2012

Rick Santorum

Santorum: family policy
Veertien jaar geleden heb ik, met vrouw en kinderen, een jaar in de VS gewoond en gewerkt. Ik denk er met weemoed aan terug. Amerikanen zijn vriendelijke en zelfs gezellige mensen. Nu hielp het wel dat wij er met onze drie kleine, blonde dochtertjes (toen 5, 7 en 9 jaar) bivakkeerden. Amerikanen zijn gek op kinderen; onze buurtbewoners, in een rustige wijk in Nashville, TN, smolten voor het Nederlands-Amerikaanse accent dat onze dochters binnen een paar maanden hadden ontwikkeld. Amerikanen zijn zo gek op kinderen dat een presidentskandidaat die voorbehoedmiddelen, abortus en homseksualiteit wil verbieden, een serieuze kans maakt op het presidentschap. Ik heb het natuurlijk over de Republikeinse kandidaat Rick Santorum, die zelfs echo’s tijdens de zwangerschap wil verbieden; om maar te voorkomen dat ouders in de verleiding kunnen komen een abortus te willen. Uiteraard wil hij ook geen nationale ziektekostenverzekering. Als hij president wordt, zal de misdaad flink toenemen, maar gelukkig voor hem duurt het minstens tien jaar voor de miljoenen ongewenste kinderen uit de arme milieus, dankzij hem geboren, crimineeltjes worden.

06 maart 2012

Rush Limbaugh: over betaalde seks

Rush Limbaugh (1951) presenteert dagelijks een populaire talkshow op de radio in de VS. Er schijnen ongeveer 20 miljoen mensen per week naar te luisteren. Met alle neveninkomsten er bij, verdient hij er ongeveer 50 miljoen dollar per jaar mee. Hij is een typisch Amerikaanse conservatief: wars van alle overheidsinvloed en dus ook tegen een nationale ziektekostenverzekering. Bovendien is hij ook goed in het zwart maken van zijn meestal Democratische tegenstanders. Maar de afgelopen week heeft hij zijn hand overspeeld. Hij had kritiek op een jonge vrouw, Sandra Fluke (30), die er in het Amerikaanse Congres voor had gepleit anticonceptiemiddelen in het verzekeringspakket op te nemen. Dit was ongeveer zijn reactie: “Randra Fluke zegt in feite dat ze betaald wil worden om seks te kunnen hebben. Wat is ze dus? Ze is dus een smerige hoer. Ze heeft zo vaak seks dat ze zich geen voorbehoedmiddelen kan veroorloven, en ze wil dat jij en ik en de belastingbetalers betalen zodat zij seks kan hebben.“ Deze opmerkingen leidden tot een nationaal schandaal, president Obama bemoeide zich er mee door Sandra Fluke telefonisch een hart onder de riem te steken. Zelfs de Republikeinse presidentskandidaten vonden Limbaughs taalgebruik niet erg gepast. Limbaugh verontschuldigt zich nooit, maar nu adverteerders bij hem weglopen heeft hij toch maar spijt betuigd over zijn woorden.

04 maart 2012

Ik als dissident

1943: bestemming Westerbork
Iedereen vraagt zich wel eens af hoe hij/zij zich zou gedragen in een dictatuur. Zou je gaan dansen naar de pijpen van de dictator, of zou je je verzetten, desnoods met gevaar voor eigen leven? In de tweede wereldoorlog waren er maar heel weinig dappere mensen in Nederland. Nederlandse trambestuurders reden Joodse mensen naar hun dood. Nederlandse politiemensen zorgden er voor dat er geen Joden ontsnapten. Zou ik die tram besturen? De rillingen lopen over je rug als je bedenkt dat je baas je kan opdragen die tram te rijden. Ik zou waarschijnlijk niet weigeren. Om de lieve vrede zou ik maar doen wat de baas zegt. Ik zou me troosten met de gedachte dat als ik zou weigeren iemand anders voor de gewetensvraag zou komen te staan. Dissidenten in een dictatuur zijn zeldzaam, maar ze zijn er wel. Dat zijn natuurlijk goede mensen

01 maart 2012

Jan Jaap de Ruiter strikes (the PVV) again, slot

Dit is niet JJ
De PVV heeft eigenlijk helemaal geen ideologie; het is gewoon een partij die tegen immigratie is. Daarmee heeft de PVV een politiek punt omdat immigratie voor overlast zorgt. De partij richt daarbij zijn pijlen vooral op de moslims in Nederland. De overlast van een (deel van) de moslimbevolking in Nederland is voor de PVV genoeg reden om tegen (nog meer) immigratie van moslims en tegen een multiculturele samenleving te zijn. Zo’n samenleving zal namelijk vroeg of laat desintegreren, volgens Maarten Bosma. Is dat ideologie? JJ denkt van wel en hij gaat er serieus op in. De VS zouden, zo zegt JJ, dan ook moeten mislukken, want daar wonen “zwarten, hispanics en Indianen”. Slecht woordgebruik en slecht voorbeeld. In de VS moeten legale immigranten de taal beheersen en wordt er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat men zich Amerikaan voelt. Zo zweren schoolkinderen in de VS iedere ochtend trouw aan de ‘Stars and stripes’. Als de PVV een ideologie zou hebben, dan zou het inmiddels beruchte PVV-meldpunt daarmee in strijd zijn. Op grond van de ‘ideologie’ dat het christendom het goede en de islam het kwade vertegenwoordigt, zouden de Polen immers met open armen ontvangen moeten worden door de PVV. Veel christelijker dan de Polen vind je in Nederland buiten de bible belt niemand. Maar Polen zijn immigranten en daarom zijn ze toch niet goed, ondanks dat ze het juiste geloof aanhangen.  Die zogenaamde ideologie van de PVV is dus maar een hobby van Bosma, met kennelijke gedoogsteun van Geert Wilders. Het is verspilde energie om over die niet bestaande ideologie een heel boek te schrijven, maar JJ deed dat toch. Morgen wordt het gepresenteerd.